Cases

Cases

Her kan du møde fem af ididaktprojektets fokuselever: Adam, Beate, Carl, Dicte og Frej. De går alle i folkeskolen og er på forskellige både og i varierende grad udfordret i forhold til udviklings- og opmærksomhedsproblemer.

De fem fokuselever findes ikke helt konkret i virkeligheden - ikke som disse personer med disse navne. De er skabt som "personaer" på baggrund af data fra de 56 fokuselever, der indgik i ididakt-projektet, så på en måde findes de alligevel. Der er intet opdigtet i beretningerne om disse fem elever. Citater fra elever og lærere stammer fra datamaterialet. Beretningerne om eleverne er samskrevet ud fra lærernes beskrivelser på forskningblog og i interviews. Udfordringerne og de tiltag, vi beskriver i forhold til de fem personaer er ligeledes interventioner, der er iværksat og evalueret på skolerne i projektperioden. Vi har blot kogt de 56 cases ind til fem forskellige karakterer, i et forsøg på at beskrive hvilke udfordringer børn og lærere kan stå over for, og hvad der evt. kan gøres for at hjælpe eleverne og understøtte deres fysiske, faglige og sociale inklusion i folkeskolen.

friends-1027840_960_720

Adam

button-1019909_960_720

Beate

broken-1013601_960_720

Carl

bullet-1027871_960_720

Dicte

mask-1027228_960_720

Frej

teacher-1014048_960_720

Adam går i 1. klasse - han har fart på og svært ved at sidde stille, koncentrere sig og vente på, at det bliver hans tur 

Beate går i 3. klasse - hun er meget impulsiv, kommer ofte i konflikt med andre børn og voksne - og trives dårligt

Carl går i 5. klasse - han er meget følsom og bliver enormt stresset, når han ikke ved hvad han skal 

Dicte går i 7. klasse - hun er fagligt og socialt udfordret i forhold til de andre piger i klassen og usikker på sig selv 

Frej går i 9. klasse - han er fagligt udfordret og præget af negative oplevelser gennem skoletiden

Klik dig frem via figurerne herover - og se om du kan bruge erfaringerne fra ididakt i forhold til nogle af de 'cases' du møder i din praksis. Vi har inddelt disse case-beskriver i tre afsnit:
1. Om eleven - som fortæller om de enkelte elevers særlige udfordringer
2. Hjælp til eleven - som redegør for mulige interventioner
3. Stof til eftertanke - som beskriver nogle af de implikationer, vi erfarede gennem projektet

vitruvian-1013976_960_720

Om eleven

craftsmen-1019836_960_720

Hjælp til eleven

help-1013701_960_720

Stof til eftertanke

friends-1027840_960_720

Tilbage til cases

På de forskellige sider vil du støde på små klik-bokse, som inviterer dig og dine kolleger til dialog om jeres egne elever i netop jeres skolekontekst. I klik-boksen 'Tid til refleksion', kan I sammenligne vores "personaer" med jeres egne fokuselever, og derved skabe en fælles forståelse for fokuselevernes udfordringer. I 'Tid til handling', kan I overveje, hvordan I vil kunne hjælpe jeres egne fokuselever og afklare, hvem der vil kunne gøre hvad. I 'Tid til diskussion', kan I diskutere, hvordan I tænker en skoledag burde se ud, for fokuseleverne og afdække, hvem I skal kontakte, for at ændre på disse rammer. De tre klik-bokse, ser således ud: