Adam 1. klasse

Jeg kan bedst lide de dage hvor vi har idræt, bibliotek, musik, understøttende undervisning eller fri leg. Jeg kan godt lide at finde spændende bøger på biblioteket eller når vi er på ”frugthold” (små niveaudelte hold) og lærer nye ord. Jeg bliver ked af det, når jeg får skæld ud. Jeg synes også det er en dårlig dag, når der er svære opgaver og larm i klassen, så jeg ikke kan koncentrere mig. De engelske sange er svære. Det bliver også en dårlig dag, når jeg kommer for sent og har glemt mine bøger eller idrætstøj.

Adam 7 år

button-1019909_960_720

Om Adam

Adam er lige startet i første klasse og det er svært for ham at vænne sig til nye lærere, fag og aktiviteter. Han savner legetimerne fra børnehaveklassen. Ved klasseundervisning er Adam er meget urolig og uopmærksom. Han har svært ved at sidde og være stille, når der gives fælles beskeder. Han er meget impulsiv, afbryder og buser ofte ud med svar og kommentarer uden omtanke for de øvrige elever og afledes meget nemt af de andre elevers tilstedeværelse, bevægelser og lyde.

Når han arbejder selvstændigt har han svært ved at komme i gang med opgaverne, går nemt i stå eller taber tråden og koncentrationen undervejs og oplever meget sjældent at blive færdig med en opgave. Når han arbejder sammen med andre i 2- eller 3-mandsgrupper sker det samme. Han har svært ved at dele med andre, vente og indgå i turtagning i forbindelse med opgaver eller leg. Adam kan forsvinde helt væk i både film, spil og historier og er meget visuelt orienteret, men han bliver meget utålmodig, hvis fx computeren ikke reagerer så hurtigt som han ønsker. Han er god til at finde på lege og vil gerne være sammen med kammeraterne, men han kommer nemt i konflikter, når han ikke forstår at indgå i fælles lege.

Adams vanskeligheder har varet i mere end et år. Han påvirkes af det i både skole, hjem og fritid. Han er fysisk inkluderet i klassen i alle timer, men fagligt og socialt i mindre grad. Lærerne fortæller, at der er lavet en psykologtest på Adam som viser, at han er udfordret i forhold til arbejdshukommelse. Men de siger også, at det er svært for dem at bruge anbefalingerne og give ham den støtte han har brug for, da de kun er 2 lærere til 48 børn. Han har brug for en meget klar og struktureret arbejdsplan for alle aktiviteter, megen voksenstøtte og jævnlig feedback. Adams udfordringer i skolen forstærkes på dage med mange skift mellem fag og opgaver, eller ved åbne opgavetyper med egen stillingtagen og problemløsning. Han har fx svært ved at børnestave og kan ikke selv strukturere hvordan eller med hvad han skal starte. Selv om han elsker musik og bevægelse er han ofte udfordret af de løsere strukturer i fag som idræt og musik.

Adam er urolig inden vi begynder. Han går og svinger med computeren. Mangler sin kode, så vi skrev den ned igen. Han bliver urolig, når vi skal vente på hinanden. Han har svært ved de fælles beskeder. Sidder urolig på stolen, hopper på stolen og slikker på skærmen. Rejser sig. Meget ukoncentreret.

Adams lærer

Kan du genkende "en Adam" fra din praksis? Hvad har I gjort? Hvad vil I ellers kunne gøre?

craftsmen-1019836_960_720

Hjælp til Adam

help-1013701_960_720

Stof til eftertanke

friends-1027840_960_720

Tilbage til cases