Beate 3. klasse

Jeg bliver ked af det i skolen, hvis jeg har skændtes med min mor og storesøster – for så har jeg ikke nået at få morgenmad og er sulten. De dage kan jeg ikke forstå, hvad de voksne siger… Det bliver bare væk for mig – og jeg kan ikke trække mig væk fra de andre. Det er en god dag, hvis jeg har nogen at lege med om morgenen. Eller når vi er på små hold, for så forstår jeg bedre, hvad læreren siger. Det er bedst når de voksne er glade og giver os mange pauser i løbet af dagen. Jeg ville gerne have en fast ven at lege med i pauserne.

Beate 9 år

broken-1013601_960_720

Om Beate

Beate går i 3. klasse, men trives ikke særlig godt i skolen, hvor hun kommer i konflikt med alt og alle. På en god dag kan hun rumme andre og være hjælpsom og omsorgsfuld. På sådanne dage leger hun bredt med de andre elever, deltager aktivt i timerne og vil gerne have voksenhjælp. Men hun er meget svingende, og de fleste skoledage starter med konflikter allerede i morgenfrikvarteret, hvor hun er verbalt defensiv og taler grimt til både børn og voksne. Konflikterne svækker hendes koncentration og faglige deltagelse, og hun bliver mere kropslig urolig. Beate har ofte svært ved at læse andres motiv. Lærerne beskriver, at hun tror at alt, hvad andre beder hende om, er krav eller straf – også ting, hun får lov til at gøre som en hjælp eller ros.

Ved opgaveløsning har Beate svært ved at komme i gang. Alting går meget langsomt og omstændeligt for hende, og hun bruger næsten rituelt lang tid på at organisere sin arbejdsplads, før hun åbner bøgerne. Hun har svært ved at modtage flere beskeder og huske, hvad hun skal lave, når hun endelig er klar. Hvis hun får lærerstøtte til at komme i gang med opgaverne, går hun oftest i stå efter kort tid. Hun bliver vred eller ked af det, hvis hun ikke kan finde ud af opgaverne, eller når tiden er gået, og hun skal pakke sammen. Hun kører ligesom i sit eget tidsmønster uafhængigt af klassen.

Hun fungerer ikke særlig godt i samarbejde med andre elever. Hun vil gerne bestemme og lytter ikke til andres input, finder på alternative dagsordner og forlader rasende klassen, hvis nogen forsøger at korrigere disse. Hun er kun delvis vellidt i klassen, som rummer mange elever med særlige behov. De andre elever er utrygge i forhold til Beate. De siger hun lyver, snyder og driller og bliver ofte såret af hendes hårde sprog. Hun derimod oplever alle små hændelser som store problemer, som hun samler op, overdramatiserer og får til at eksplodere. Det kræver mange ressourcer at få kontakt til hende og få hende tilbage på sporet igen. Beate har faglige styrkesider og vil gerne, at hendes opgaver er rigtige. Hun er god til simpel matematik og opgaver, hvor hun skal være meget kassetænkende. Lærerne siger, at de tror hun sagtens kunne udvikle sig fagligt, men at hendes personlige udvikling ligesom står i vejen for faglig udvikling.

Der er meget svære forhold i hjemmet socialt. Faren er syg af kræft. Storesøsteren har ADHD og moderen er under udredning for samme. Lærerne så gerne, at Beate også blev indstillet til udredning, men føler det svært at sige det til forældre, der i forvejen er så voldsomt pressede. De ser en meget usikker og ustabil pige lige nu, som slet ikke kan hjælpes med it alene. Der er brug for samtaler, terapi og rum til at håndtere det, hun står i. Lærere føler sig nødsaget til at lave en underretning om Benedikte, men frygter for, hvordan det vil påvirke samarbejdet og kommunikationen med forældrene.

Beate forstyrrer rigtig meget i klassen. Hun kommenterer alt, søger konstant kontakt til andre elever og gør en masse ting, som man slet ikke skal. I pauserne løber hun over til de store og udfordrer dem ved at være provokerende og fræk. Hun mangler ligesom den hæmning, som andre har. Det er helt slemt ved vikarer, for så folder hun sig helt ud med forstyrrelser og grimt sprog. Bagefter kan hun godt blive ked af det. Hun er glad om morgenen, smiler og fortæller… Hun er et kærligt barn og man kan nemt holde af hende. Men konflikterne stiger ligesom op ad dagen.

Beates lærer

Kan du genkende "en Beate" fra din praksis? Hvad har I gjort? Hvad vil I ellers kunne gøre?

craftsmen-1019836_960_720

Hjælp til Beate

help-1013701_960_720

Stof til eftertanke

friends-1027840_960_720

Tilbage til cases