Carl 5. klasse

Jeg har ikke nogen nemme dage. En svær dag er en normal dag. På en god dag er der mindre stress – fordi der er færre lektier, færre opgaver, lettere opgaver, flere lærere eller længere pauser. Så føler jeg mig ikke så stresset eller vred. Men når der er for mange og for svære opgaver går jeg i panik og kommer til at græde. Og så kan jeg ikke finde ud af at lytte til lærerne…

Carl 11 år

bullet-1027871_960_720

Om Carl

Carl går i en 5. klasse, som ved skoleårets start flyttede til en ny afdeling af skolen og fik nye lærere i alle fag, hvilket har påvirket hans skolegang meget. Han er en sensibel dreng, som reagerer kraftigt og nemt bliver ked af det eller vred, hvis ting ændres. Han har store problemer med struktur og overblik, bliver nemt distraheret og har svært ved at fastholde koncentrationen ved opgaver. Han bliver enten meget stresset over opgaver, han ikke kan nå at færdiggøre eller gør modstand mod opgaver og undervisning. Han vægrer sig ofte mod læring og krav, men har ikke problemer med mundtlige opgaver, hvor han selv bestemmer om han vil byde ind.

Han er vellidt blandt kammeraterne og god mod andre. Han har en god fantasi og meget at byde ind med mundtligt, men er også lidt af en enspænder, som ofte trækker sig fra de andre og og følger sine egne tanker og impulsive ideer. Han føler sig kun i mindre grad inkluderet i klassens sociale fællesskab og har ikke en ’bedste ven’. Der er kun 6 drenge i klassen og han deler ikke interesser med nogen af dem, men har et godt forhold til en ven i parallelklassen og pigerne, som gerne vil hjælpe ham.

I klassen er Carl oftest rastløs og urolig. Han virker usikker og nervøs. Forældrene fortæller om en meget sårbar dreng, som har store problemer med at sove og bliver angst over for ting, han ikke kan kontrollere. De er skilt og Carl bor primært hos sin mor. Kommunikationen mellem forældrene er i perioder ikke helt stabil.

Lærerne oplever en dreng, der ofte er træt, glemmer sine bøger og forsvinder i sin egen tegneverden i timerne. Han ved meget, men hans faglige udbytte er præget af meget fravær – både fysisk og mentalt. Klassen arbejder meget makkervis eller i grupper, og Carl ender oftest med at være passivt tilskuer eller sidde med egne opgaver, fordi han ikke har været til stede ved igangsætning af opgaver. Hans hjerne er altid i sving – og han er godt med mundtligt, men ud af alle mulige tangenter og ofte uden hoved og hale i forhold til konteksten.

Carl har det ekstra svært i fag, som ikke er så forudsigelige. I musik og værkstedsfag bliver han ofte meget usikker. En lærer på madværkstedet oplevede, at Carl ikke ville smage på maden og blev ’rigid og påståelig’, da læreren forsøgte at overtale ham til dette. Han er tidligere undersøgt for tvangshandlinger, tics og OCD, men fik det afvist. Både lærer og forældre er dog bekymrede i forhold til meget depressive dage og perioder. ”Der er gode og dårlige perioder. Efteråret var en dårlig periode (stress, angstanfald mv) og nu er der en god. Ifølge forældrene vil det svinge sådan. Carl skal til endnu en udredning. Det venter de nu på.”

Han er en belastning for klassen, fordi han altid er i sin egen verden – og aldrig der, hvor de andre er. Han kan ligesom ikke zoome ind på det samme, som de gør. Han er umulig at fastholde i opgaver og har det meget svært ved makkeropgaver. De andre tager et stort ansvar for at hjælpe ham. De holder af ham og vil gerne hjælpe, men det belaster dem også.

Jeg kender nu Carl så meget, at jeg kan se et mønster, der handler om at han står af på alle skriveopgaver. Han har været meget fraværende med klat-sygedage, så det er svært at få et kontinuerligt forløb i gang. Han vil meget gerne deltage i de mundtlige opgaver, og har ikke umiddelbart problemer med at modtage information eller fælles beskeder. Han har kun kort udholdenhed i selvstændige opgaver. Jeg kunne godt tænke mig at undersøge, om hans motivation ville højnes, hvis han skrev på computer frem for papir

Carls lærer

Kan du genkende "en Carl" fra din praksis? Hvad har I gjort? Hvad vil I ellers kunne gøre?

craftsmen-1019836_960_720

Hjælp til Carl

help-1013701_960_720

Stof til eftertanke

friends-1027840_960_720

Tilbage til cases