Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

En anden gruppe, som ligeledes kunne defineres indenfor dette projekts fokus elever er elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Autisme-Spektrum Forstyrrelse (ASF) er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvor børnenes udvikling er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. Målgruppen kan samtidig have andre handicaps, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser som eksempelvis OCD[1], Tourette syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser.

Børn med ASF vil kunne have vanskeligheder indenfor tre områder:

 • Afvigelser i forestillingsevnen
 • Afvigelser i kommunikationen
 • Afvigelser i det sociale samspil

Der anvendes flere autisme diagnoser, fx infantil autisme, atypisk autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret eller Aspergers Syndrom, men siden 2013 (American Psychiatric Association, 2013) har disse været samlet under paraplybegrebet ASF, som med termen spektrum præcist illustrerer diversiteten inden for diagnosen.

Generelt er mennesker med ASF karakteriseret ved vedvarende forstyrrelser i forhold til social kommunikation og social interaktion på tværs af kontekster, og begrænsede, repetitive adfærdsmønstre, interesser eller aktiviteter (ibid.), som kan komme til udtryk i fx:

 • abnormal social adfærd
 • reducerede fælles interesser med andre
 • problemer med at initiere og besvare social interaktion
 • abnormal øjenkontakt eller kropssprog
 • manglende ansigtsudtryk
 • problemer med at tilpasse adfærd til forskellige kontekster
 • problemer med at få venner og fravær af interesse for kammerater
 • stereotype eller repetitive bevægelser
 • behov for ensartethed
 • ufleksibel overholdelse af rutiner, ritualiserede mønstre af verbal eller nonverbal karakter
 • fiksering på interesser med abnormal intensitet eller fokus
 • hyper- eller hypo-reaktiv for sanseindtryk

 

Et forskningsreview af Lynch & Irvine (2009) undersøger “best practice” i forbindelse med pædagogiske og læringsmæssige interventioner for elever med ASF og fremhæver disse seks elementer som et minimum:

 • Specialtilpasset fagligt indhold
 • Højt støttende læringsmiljø og detaljerede strategier
 • Forudsigelighed og rutine
 • Funktionel tilgang til udfordrende adfærd
 • Støtte i overgange - mellem opgaver, timer, skoleformer mv.
 • Involvering af familien

Børn med infantil autisme viser oftest tegn på tilstanden allerede som spæde og diagnosen stilles inden skolestart. De kan have begavelsesmæssige vanskeligheder og har vanskeligheder inden for alle punkter i triaden. Børn med Aspergers syndrom er derimod normalt begavede og har ikke sproglige vanskeligheder. De kan dog udvikle sig sprogligt tidligere eller senere end andre børn og have en anderledes måde at tænke på. De har primært problemer i forhold til socialt samspil og manglende fleksibilitet. Diagnosen stilles oftest først i skolealderen, hvor der stilles større sociale krav til børnene (American Psychiatric Association, 2013). “Omkring én procent af befolkningen har ASF. Forekomsten er stigende, hvilket formentlig skyldes øget opmærksomhed og viden på området, men også at mennesker med ASF ofte falder igennem samfundets voksende krav til sociale evner og hurtig omstilling.” (Landsforeningen Autisme, 2016)

[1] OCD: Obsessive-compulsive disorder, psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger