Bærbare computere

laptop

Bærbare computere

Mange skoler har valgt bærbare computere til eleverne. Nogle skoler 1:1, hvor eleverne har deres egen enhed, mens andre blot har adgang vogne med dele-computere. Sidstnævnte løsning medfører megen spiltid og forstyrrelse i form af administration (booke og hente de tunge vogne, elevkø ved udlevering og aflevering, manglende strøm på ved start, lede efter strømstik ikke klassen). For fokuseleverne tager det meget tid og fokus, før de er kommet gennem disse processer. Der opstår nemt konflikter, når de skal stå i kø og vente, hvilket til tider påvirker samarbejde og arbejdsindsats efterfølgende. De kan har svært ved at få klaret de mange praktiske delopgaver (hente, finde, sætte til, tænde, logge på, finde programmer, finde opgave, gå i gang) og har ofte brug for lærerstøtte til at bevare fokus.

En del skoler har 1:1 bærbare elever til alle klasser. Nogle af skolerne har nyere og velfungerende maskiner, mens andre har ældre enheder, som ofte bliver langsomme og skal have en programopdatering. Når computerne bliver langsomme påvirker det fokuselevernes arbejdsindsats; de har sværere ved at abstrahere, når noget driller og mister fokus af driftsforstyrrelserne. Men de er heller ikke nødvendigvis interesserede i programopdateringer, hvor de skal aflevere deres bærbare til en it-supporter i flere dage og således er helt uden arbejdsredskab. Disse afbræk gør det svært for dem at deltage i klassens digitale arbejde – hvilket både frustrerer lærere og elever. Det er nødvendigt, at skolerne har adgang til låne-pc’er til sådanne situationer, hvis klasserne arbejder primært digitalt. De velfungerende bærbare giver fokuseleverne gode muligheder for at indrette deres arbejdsenhed efter netop deres behov. De kan have de nødvendige hjælpeprogrammer installeret og individuelt indstillet. De har altid deres ”skolearbejde ved hånden” og ”bøgerne” bliver ikke væk.

Der er en del overvejelser om, hvordan lærerne kan undgå, at fokuseleverne ”forsvinder” til andre aktiviteter på computerne ved klasseundervisning og elevarbejde. En skole har en forbilledlig klasserumsstyring i forhold til at undgå dette: Ved klasseundervisning står hun foran tavlen og eleverne, som sidder på tre rækker i lokalet har lukket deres computere i for at skabe optimal fokus på det, der foregår ved tavlen. Ved elevarbejde skifter læreren arbejdsplads. Så sidder hun ved sit skrivebord bagest i klasselokalet. Herfra kan hun se alle elevers skærme og elever der har brug for lærerens hjælp kan modtage den bag ved de øvrige elever – og dermed uden for deres synsfelt. Det virkede umiddelbart som en solid pædagogisk løsning, der skabte optimale forhold for at vedholde opmærksomhed på det væsentligste og skærmede for unødige indtryk.