horevaern2

Høreværn

En del skoler har indkøbt og anvender konventionelle høreværn i klasserne, når eleverne skal arbejde individuelt som skærmning for lyde ved læsning og opgaveløsning. Vi ser denne løsning anvendt i 1.-4. klasse, hvorefter eleverne i højere grad anvender anvender egne headset – enten små mobil head-sets eller større og mere skærmende ’høre-bøffer’. Ved fokuseleverne i de ældste klasser er det tydeligt, at det er en strategi, som de har indarbejdet i forhold til deres tilstedeværelse i klasserummet. De kommer ofte om morgenen med musik i ørerne, har det on/off kørende hele dagen – og skubber blot det ene eller begge ører fri, når de skal kommunikere med lærerne eller de andre elever.


mobil

Mange elever vælger selv aktivt disse former for skærmning, når de skal koncentrere sig. Vi kan dog se, at der indimellem går meget af elevens undervisningstid med at finde og udvælge næste nummer på YouTube eller andre musik kanaler, og kunne se det som en langt mere hensigtsmæssig støtte, hvis eleverne på forhånd havde lavet play-lister, som de blot satte på. Lærerne kunne evt. gøre det til en undervisningsaktivitet at lave disse lister efter en indledende snak om, hvordan eleverne kan have forskellige behov når de skulle skabe optimale rammer for koncentration og vedholdenhed.


headset