Interaktive skærme

iwb

Interaktive skærme

De fleste klasser i projektet har haft interaktive skærme, boards eller projektor og whitebord – eller en kombination af disse i klasserummet.

For fokuselever med ringe vedholdende opmærksomhed kan visualiseringer på disse være fokusskabende under klasseundervisning, hvor eleverne kan supplere de verbale informationer med tavlernes visuelle ditto. Men det er ikke vores umiddelbare indtryk, at der på skolerne er særlig meget fokus på at professionalisere lærernes arbejde ved disse tavler. Vi har bl.a. observeret disse fokusområder, som kan gøre tavlevisualiseringen mere ekskluderende end inkluderende:

  1. Dias-visning: Mange lærere laver deres undervisningstavler i præsentationsprogrammer som PowerPoint, men fravælger diasmode ved klasseundervisningen. Fokuseleverne skal derfor visuelt forholde sig til en masse uvedkommende indtryk på lærerens skærm, som fx menulinjer, dele af skrivebord mv. Lærerne bør være skarpe på at reducere informationsmængden på tavlen.
  2. Antal informationer: Det er en velkendt tommelfingerregel, at der på en præsentation er plads til 5 +/-2 budskaber, hvis vi skal kunne opfatte dem samtidig med at vi lytter til noget mundtligt. En del lærere har for meget tekst og for mange informationer på de enkelte slides, og det gør det sværere for eleverne at vide, hvad de skal fokusere på.
  3. Skriftstørrelsen: Når eleverne sidder på afstand af tavlen, så er det meget svært at læse skrift mindre end punktstørrelse 24. Når vi fra sidste række observerer, at lærerne viser almindelige tekstdokumenter med skrift i punktstørrelse 12 eller viser tekster fra de digitale læringsressourcer på klassens tavler er det næsten ikke læsbart for eleverne.
  4. Informationer forsvinder: Vi har observeret, at fokuseleverne mangler de oplysninger, som fremgik af lærernes tavledokumenter, når de efterfølgende skal arbejde videre med emnerne. En løsning kunne være at læreren huskede at dele sine tavledokumenter med klassen. En anden løsning kunne være, at der var flere tavler i klasserummet, som har forskellige funktioner – hvor nogle anvendes til gennemgang, mens andre indeholder oplysninger om det, eleverne skal huske. Sidstnævnte løsning understøttes af anden forskning på området, og kunne været en spændende felt for flere undersøgelser.