ipads

IPads

Nogle af klasserne afprøver iPads som redskab for klasserne i projektet. Nogle af klasserne har individuelle iPads, som de bruger både i skole og hjem. Andre har dele-ipads som de kan booke til særlige lejligheder. En enkelt klasse afprøver iPad mini. Et par skoler indkøber iPads som ekstra redskab til fokuseleverne, hvor de kan have en særlig programpakke af alternative læringsobjekter, som kan anvendes ved behov. IPadsene falder i god jord hos de fleste fokuselever. Den er hurtig at tænde og nem at bruge som pauseaktivitet sammen med andre analoge materialer. Den grafiske og taktile flade synes at tiltage eleverne. De ældste elever, som afprøver iPad mini udtrykker dog, at skærmfladen er for lille til samarbejde og at de savner et bedre tastatur til skriftligt arbejde.

iPadsene giver nem adgang til multimodale produktioner. Eleverne kan optage billeder og video og i apps nemt anvende og redigere disse. Det er for fagligt svage elever, at få lavet produkter, de er stolte af. Eksempelvis har app’en Læs og Skriv været en motiverende og stilladserende ramme for fokuselevers danskfaglige arbejde. iPadsene gør det også muligt at samle en række afgrænsede ressourcer til elever med særlige behov, som de kan anvende i som alternativ til andre ressourcer (fx apps til træning af 120 ord, algoritmer eller talsystemer). Endelig rummer iPadens styresystem en række funktioner, som kunne bruges kompenserende (Siri til tale til tekst, oplæsning, kalender, alarm mv). En enkelt skole anvender disse til at hjælpe en udsat dreng til at komme i skoler. Lærerne indstiller alarmer på iPad’en som vækker drengen og får ham af sted til tiden og minder ham om, hvad han skal medbringe. Uden denne støtte, var det tvivlsomt om han kom i skole.