headphones-390335__340

Lydforstærkning

Mange af skolerne har i projektet afprøvet lydforstærkningsudstyret Comfort Audio, der projekterer lærerens stemme og gøre det muligt for eleverne at høre lærerens instruktioner klart og tydeligt. Lydforstærkningssystemet består af en mikrofon/FM-transmitter, en forstærker og en eller flere højttalere, hvor lærerens stemme forstærkes og sendes videre enten til væghængte højtalere eller personlige FM-modtagere, som giver det enkelte barn mulighed for at høre læreren i sit eget head-set. Læreren udstyres med en trådløs mikrofon og kan tale med normalt samtale stemmeleje. En enkelt skole arbejdet med lignende interventioner ved hjælp af en bluetooth mikrofon og Google Hangouts, som fungerede men gav mere forsinkelse på lyden end udstyret fra Comfort Audio.


comfortaudio

Lydforstærkningssystemer er afprøvet på 6 ud af ididakts 11 skoler i 8 klasser med i alt 18 fokuselever. Lærerne oplevede at der var positive ændringer for 13 elever, der blev mere rolige i timerne, var mere opmærksomme og fokuserede ved klasseundervisning, var mere deltagende ved klasseundervisning og mere koncentrerede ved efterfølgende selvstændig opgaveløsning. For 5 elever, var der ikke denne positive udvikling. Det drejede sig enten om piger i de ældre klasser, som ikke ville udstilles og stigmatiseres – eller yngre elever med ringe sproglig forståelse, hvor det selvfølgelig ikke gavnede at hæve lydstyrken for noget, barnet ikke forstod.


handsfree-1267605__340