mobil

Mobiltelefoner

Eleverne kan tilgå de fleste af de digitale læringsressourcer via deres mobiltelefoner. Det giver dem mulighed for at deltage i undervisningen, når der er tekniske forstyrrelser med deres andre arbejdsenheder. Vi ser i projektet, hvordan mobiltelefonerne både kan være en fordel for elevens deltagelse og forstyrre samme.

Nogle elever anvender mobiltelefonen sammen med deres computer eller iPad. De laver fx ordbogsopslag på den, anvender lommeregneren e.l. Vi ser også, hvordan de tager billeder af det, de skal huske eller bruger særlige apps (fx Endomondo, iMovie) i deres opgaveløsning. Andre elever bruger stille musik som skærmning ved aktiviter som læsning eller selvstændigt arbejde, hvilket kan være en rigtig god løsning i forhold til deres mulighed for at fokusere og holde opmærksomheden på opgaven. Men vi ser desværre også, hvordan eleverne ved sådanne løsninger fortaber sig i at finde musik på fx Youtube og aldrig kommer tilbage til skolearbejdet, ligesom mange elever har svært ved at holde sig opmærksom på undervisningen og forsvinder i de mange muligheder for at spille, se film eller chatte med venner på Facebook o.l. sociale medier.

Mobiltelefonerne rummer mange muligheder for at støtte fokuselevernes skolearbejde (kompenserende læse og skriveteknologier, kalender, adviseringer, visuel kommunikation mv.), men det er nødvendigt, at der laves pædagogiske interventioner, der modellerer, hvordan de skal anvendes i skolen og i timerne.