projektor

Projektorer

Lysstyrken og klarheden i klassernes projektorpærer kan også være en inkluderende eller ekskluderende faktor, som de fleste lærere og elever kan nikke genkendende til, men ikke umiddelbart selv er i stand til at udbedre. Adgang til teknologi er ikke det samme som adgang til velfungerende teknologi.

Vi observerer, hvordan sidelys, lange lokaler og lav lysstyrke næsten kan gøre tekster på klassers tavle ulæselig på få meters afstand, hvilket indlysende hæmmer fokuselevernes mulighed for at få de visuelle informationer. Der er umiddelbart større fokus på indretning af klasserum som arbejdsplads for elevens læring i de yngre klasser, hvor lærerne tydeligt stilladserer og anviser pladser til elevernes forskellige aktiviteter – herunder også placering i lokalet ved klasseundervisning. I de ældste klasser er det oftere overladt til elevernes egen afgørelse – og her ser vi ofte fokuselever på bageste række, længst væk fra læreren, tavlen og informationerne, hvilket kan diskuteres som optimal pædagogisk løsning.

Uanset hvad, så bør lysstyrke og klarhed vurderes fra de arbejdspladser, elever indtager ved klasseundervisning.