Stationære computere

stationaer-computer

Stationære computere

Mange skoler har udfaset de stationære computere og erstattet dem med bærbare eller tablets. På en skole havde eleverne stationære computere ved deres elevarbejdspladser, hvor de to og to skulle deles om en computer. Fordelene ved de stationære var, at de var til stede, når eleverne havde brug for det. De kunne løbende vælge, om de ville arbejde med analoge eller digitale materialer, og skulle ikke bruge tid på at hente dem i skabe, rullevogne eller depoter.

For fokuseleverne betyder det meget, at de kommer hurtigt i gang, og at de ikke skal igennem en lang række forstyrrende processer. Den faste arbejdsplads i klassen betyder, at de kan arbejde på et velkendt sted og ikke skal igennem en lang række beslutninger (hvor skal jeg sidde, hvor er der strøm, hvem skal jeg arbejde sammen med etc.) og handlinger (hente computer, finde strømforsyning, finde ledig plads etc.). Hvis klasserne ikke har faste computere til rådighed, kan det være en fordel at anbringe nogle få enheder fast i klassen, som tildeles fokuseleverne. Derved skærmes de for forstyrrende procedurer.