timetimer

Time-timere

Mange fokuselever er udfordrede i forhold til tid. De kan enten have meget svært ved at blive færdige med opgaver og bange for ikke at nå dem til tiden – eller være meget mere fokuserede på det, de skal bagefter end det, de foretager sig i nuet. Begge dele kan virke meget stressende på fokuselever. Der findes mange forskellige redskaber til visualisering af tid – både analoge og digitale ure og små programmer eller animationer, der kan afvikles på en computer eller på klassens interaktive skærm. Skolerne i ididakt har afprøvet flere af disse redskaber til visualisering af tiden og lærerne har arbejdet med nøje at tilpasse opgaverne, så fokuseleverne reelt kan nå at løse opgaverne inden for den fastsatte tid.

De skoler, der har afprøvet forskellige ur-animationer på klassens interaktive skærm fandt, at de oftest forstyrrede mere end de gavnede, fordi fokuseleverne var mere optagede af fx at se når bomben skulle springe (når tiden var gået i et tids-bombe-ur) end de var på at løse deres opgave. Lærerne beskriver generelt stor tilfredshed med forskellige udgaver af et Time-timer ur (se foto). Dette ur illustrerer som et lagkage udsnit, hvor meget tid, der er tilbage til en aktivitet, og hjælper fokuseleven til at have et ”tidsoverblik”. Nogle fokuselever har også afprøvet dette ur som app på ipad, men her beskriver lærerne, at det forstyrrer fokuseleverne, hvis de samtidig arbejder med andre apps på ipad’en, fordi de er nødt til at lukke arbejdsapp’en for at kunne se time-timeren. Vi konkluderer, at det er nødvendigt, at timeren vises på en selvstændig enhed.

En del indskolingsklasser afprøver time-timeren på klasseniveau til alle opgaver og beretter om langt mere fokus og langt færre afbrydelser, når alle eleverne kan overskue tiden til en aktivitet. En enkelt skole arbejder meget struktureret med at skabe mere selvhjulpne elever ved at nedbryde elevens selvstændige arbejde i mange mindre, afgrænsede og tidsbestemte opgaver – og lade eleven styre dette med time-timeren. De beskriver, hvordan dette ændrede fokuselevernes vedholdenhed og muliggjorde selvstændigt arbejde i flere timer i træk.