Vidvinkel Webkamera

web-cam-796227__340

Vidvinkel webkamera

En enkelt skole har gjort sig erfaringer med fraværende elevers virtuelle deltagelse via Skype. Det er primært foregået via computer eller mobiltelefon, hvor læreren har eleven med i undervisningen via sin mobiltelefon – og kan lægge den hen til elever i klasserummet, som den virtuelt tilstedeværende elev skal samarbejde med.

En anden løsning være, at den virtuelt tilstedeværende elev blev kontaktet via klassens tavlecomputer og dermed hjemmefra kunne se, hvad der foregik i hele klasserummet. Det er muligt, hvis der installeres et vidvinkel webkamera på klassens tavle, som peger ud i klasseværelset. Denne løsning kunne bruges til fokuselever, der har meget fravær eller til fokuselever, som arbejde på alternative pladser (specialundervisning, særlig støtte eller egne kontorer).