joy-1019953_960_720

Ekspertniveau (to klasser - 11 % af skolerne) Eleverne på en af skolerne behersker GAfE på et højt niveau og anvender VLEet til næsten alle læringsaktiviteter. Det er for dem blevet en naturlig udvidelse af det fysiske læringsrum. Både lærere og elever er på ekspertniveau mht. at anvende teknologien. Vi observerer et pædagogisk og teknologisk stærkt lærerteam, som i to klasser har udviklet en undervisnings- og læringspraksis for at bruge GAfE som VLE på mellemtrinnet. Vi observerer i lærernes blogindlæg og dialoger vedvarende pædagogiske metarefleksioner over ressourcens værdi for fokuselevernes læring.

Denne skole har anvendt Google Websites til at skabe en fælles faglig portfolio. Hvert fag har sit website og det fulde faglige indhold samles der over tid. Det er her eleverne finder tekster og opgaver fra lærerne, elevbesvarelser, informationer, analysemodeller mv. Som hovedregel har alle elever adgang til at se alles opgaver og noter. Eleverne GAfE-konto giver dem adgang til mailbox, kalender, drev, apps (dokumenter, regneark, præsentation mv.), men i kombination hermed bruger de mange andre online redskaber (fx Mindmeister, Quizlet, Padlet mv.).

I denne pædagogiske ramme observerer vi, at fokuseleverne er en del af et videnskonstruktionsfællesskab, hvor elever er i dialog om faglige emner. Alle elever deltagelse og bidrag er synlige og operationaliseret i designet på deres websites og i deres klasse drev. Fokuseleverne deltager i samarbejdet med opgaveløsningen, men de bliver også inspireret af hinandens arbejde og diskuterer mulige løsninger på opgaverne. Deres websites og drev kan forstås som en reifikation af den viden, de har skabt sammen. Det synes at være en eksternaliseret del af fokuselevernes akademiske identitet, hvor de udtrykker ejerskab i forhold til både deres egne bidrag, men også det, der er skabt af kammeraterne. Ved siden af den delte åbne portfolio har hver elev en individual portfolio, hvor han/hun opsummerer sit “syn på sagen” eller sin “sande viden”, som fx på en “guldkornsside” i matematik eller på en “begrebsforståelsesside” i dansk.

 

Fokuseleverne finder meget hjælp og støtte i dette pædagogiske design. De bliver støttet til deltagelse via den synlige struktur, det fælles skabte indhold og samarbejdet med kammeraterne. Usikre fokuselever kan få inspiration, sikkerhed og bekræftelse i VLEet. Vi observerer i elevinterviews, hvordan fokuselever føler stolthed over fælles skabte produkter - også selvom vi ved fra lærernes blogindlæg, at deres deltagelse og bidrag i opgaveløsningen har været perifer. Men vi observerer også, hvordan fokuselever kan føle sig så sårbare eller have så lidt at bidrage med i opgaveløsningen (evt. pga. deres udviklingsforsinkelse), at det bliver svært for dem at deltage åbent og ligeværdigt.