sport-1014064_960_720

Kompetent niveau (4 klasser - 33 % af skolerne) For eleverne på tre skoler er GAfE en velkendt ressource, og de bruger VLEet til mange af deres skoleaktiviteter. Både lærere og elever er kompetente og anvender teknologien flydende. Vi observerer lærerteams, der - til en vis grad - er vant til at anvende teknologien i indskoling og mellemtrin. Vi observerer i lærernes blogindlæg og dialoger kun få pædagogiske metarefleksioner over ressourcens værdi for fokuselevernes læring.

Disse skoler anvender primært Google Drev og Google Apps som styringsredskab i læreprocessen. Lærerne har lavet foldere til hvert fag og underfoldere til emne, i hvilke filer relateret til opgaveløsningen deles. De samarbejder i dokumenter, regneark, præsentationsprogrammer eller Google Hangout (kommunikationsredskab i lighed med Skype) i deres opgaveløsning. En af skolerne begynder at bruge Google Classroom, som samlende VLE, der tilbyder eleverne mere fokus og navigation i forhold til det, der er væsentligt og aktuelt i en klasse.

I denne pædagogiske ramme ser vi, at fokuseleverne har mulighed for at samarbejde og skabe ny viden, særligt gennem den delte skriveproces i Google Apps. Det sker primært på opgaveniveau og i form af lejlighedsvis fælles videnskonstruktion, men en enkelt skole lykkes med at organisere og visualisere det faglige indhold og elevernes bidrag i Google Classroom. Deltagelsen er mere individualiseret og den digitale dialog foregår blandt alle elever i klasserne. Den fælles skriveproces er en støtte for fokuseleverne. De bliver støttet til at opretholde fokus og være opmærksomme i arbejdsprocessen gennem dialogerne og samarbejdet med de øvrige elever. Endelig ser vi, hvordan det pædagogiske design kræver en klar og tydelig rollefordeling i samarbejdsprocesserne (fx med Cooperative Learning (CL) metoder), hvis vi skal undgå at usikre fokuselever overlader arbejdet til de andre elever.