sport-1014059_960_720

Novice niveau (10 klasser – 56 % af skolerne) GAfE var ukendt for elever på fem skoler (56 %), hvor de lige var begyndt at bruge det sammen med 10 klasser til nogle af deres læringsaktiviteter. Eleverne var novicer, mens lærerne rangerede fra novice til ekspert: På en skole var lærerne eksperter; de havde tidligere anvendt GAfE som VLE med andre klasser. På fire skoler skulle lærerne tilegne sig digitale færdigheder med ressourcerne samtidig med at de tog teknologien i indskoling-, mellemtrins- og udskolingsklasser. Vi observerer i lærernes blogindlæg og dialoger begyndende pædagogiske metarefleksioner over ressourcens værdi for fokuselevernes læring.

Disse skoler starter med at bruge Google Drive (deling) og Google Apps (Produktion). Lærerne opnår erfaringer med at skabe og dele foldere, men har generelt problemer med a skabe en passende struktur for eleverne (med undtagelse af den skole, der har GAfE erfarne lærere på ekspertniveau). Eleverne samskriver i dokumenter, regneark og præsentationsprogrammer, bruger kalenderen og lærer at bruge kompenserende teknologier (Tekst-til-Tale) sammen med GAfE. En enkelt skole afprøver Google+ som socialt læringsmiljø i udskolingen.