questions-1014060_960_720

Individuelle og delte opsummerings/forståelsesværktøjer er på nogle skoler brugt med succes digitale redskaber til at opsummeringer elevernes individuelle faglige forståelser i fx “Guldkornsbloggen” i matematik. “Begrebs-mindmap” i dansk eller “Forventningsdagbogen”, hvor lærere og elever kommunikerer om deres indsats og progression. Sådanne interventioner giver eleven plads for refleksion, reifikation og evaluering af hvad de har lavet og lært. Det synes værdifuldt for fokuseleverne, at have et digitalt redskab til at samle deres oplevelser af succes og udvikling.

 

Mange skoler i projektet begynder undervejs i ididakt-forløbet at anvende fælles digitale læringsplatforme til at samle alle læringsmaterialer for klasserne. Det er en læreproces for både elever og lærere at få designet og brugt disse nye virtuelle læringsrum Virtual Learning Environments - VLEs), men efter en periode med eksperimenter, tilpasninger og modifikationer bliver disse ressourcer en stor hjælp for fokuseleverne i læreprocessen: “Google Website er en god ressource i dansk, hvor alle emner fra alle år er samlet. Alle elever kan se, hvad de andre laver. De kan finde hjælp fra hinandens produktioner og lære at være respektfulde overfor det. Vi har fx. et forløb med romanlæsning ved en side til introduktionen til romanen, en anden side med opgaver før læsningen, en tredje passer til under løsningen og den fjerde bruges efter læsningen. Opgaverne er samlet et sted og forskellige modaliteter er brugt i informationer, instruktioner, analysemodeller mv. Eleverne kan vende tilbage og sammenligne med tidligere arbejder. Det fungerer godt for alle elever, at indhold og bidrag i et fag er struktureret og samlet. De kan selv tilføje tekst, billeder eller videoer til at støtte deres individuelle forståelser” (Lærer, Skole B).