sport-1014054_640

Læringsspil kan - på samme måde som de digitale træningsressourcer – stilladsere fokuselever og fortæller dem hvad de skal lave, viser dem hvordan de skal gøre det og monitorerer hvordan det går dem. De kan arbejde i deres eget tempo med minimale forstyrrelser og opnår en følelse af flow. Mange af skolerne har afprøvet læringsspil og lærernes vurdering er klar. Fokuseleverne var mere motiverede og engagerede, når de arbejdede med læringsspil og opgaver i spillet var passende til deres faglige niveau: A. (fokuselev, mellemtrin) var meget fokuseret på spillet. Han ønskede at fortsætte hjemme, hvilket er fuldstændig nyt for ham. Han skulle også fortsætte i skolen, men desværre er det spillet færdigt på få timer. Det skulle have været mere omfattende - de bliver færdige med spillet for hurtigt (Lærer, Skole B om matematik læringsspillet Runerod).

 

Vi har observeret, hvordan fokuselever, når det angår læringsspil, får en ny rolle i klasserummet: “We bruge et læringsspil. N. (fokuselev, mellemtrinnet) var virkelig i spil her og i stand til at hjælpe sine kammerater” (Lærer, Skole B). Fokuseleven siger, at han kan lide læringsspillene pga. tempoet og aktiviterne: “Det er ikke kedeligt og langsomt” (ligesom den normale matematikundervising. Nogle lærere har selv designet flere game-based læringsaktiviter for at forbedre elevernes motivation. De har fx lavet Løb&Stav spil med QR tags for at give urolige fokuselever mulighed for mere bevægelse i timerne: “Jeg synes disse spil er rigtig sjove” (fokuselev, mellemtrinnet). En anden lærer bruger online ressourcer til at teste og monitorere, hvor godt deres elever klarer sig i tyskfaget. Han finder quizzerne motiverende fordi der bliver konkurrence mellem eleverne og den umiddelbare feedback. Han finder dem lette at lave og en sjov aktivitet i slutningen af timen.