director-1019938__340

Videomaterialer er blevet brugt på de fleste skoler i projektet som et redskab for at øge differentieringen i undervisningen og forståelsen hos fokuselever, men på forskellig vis med fokuselever som enten forbrugere eller producere af videomaterialer. Når videoer tilbydes som en del af den faglige formidling til alle elever er der en mere ligeværdig adgang for alle: “Alle elever har glæde af dem. Instruktionen skal være kort og klar” (Lærer, Skole B). Videoer til eleverne er enten produceret af lærerne eller fundet på Youtube, fra digitale læringsressourcer eller fra ReStydy (som tilbyder videoer målrettet folkeskolens fag og emner). Nogle videoer informerer eleverne om procedurer (fx. sådan navigerer du på vores fælles Google Drev), andre bruges til at øge elevernes forforståelse, som forklaring ved hjemmearbejde eller som supplement til/i stedet for klasseundervisning: “Vi har brugt videoer i Dansk, Samfundsfag og Historie. Det er rigtig godt for elever med læsevanskeligheder. Alle eleverne ser videoerne, men nogle af dem har også en tekst, de skal læse. J. (fokuselev udskolingen) kan være koncentreret om en faglig video i op til 20 minutter” (Lærer, Skole J). Nogle fokuselever har ikke glæde af videoerne i starten “Værdien er højere for elever med fagligt overskud. Det er en udfordring for fokuseleverne, at de ikke kan stille spørgsmål til nogen. Jeg må stadig give dem mundtlige forklaringer, og så kan de bagefter bruge videoerne til at huske, hvad de skal. Men det gør så til gengæld mange af dem selvhjulpne” (Lærer, Skole F).

Videoer tilbyder mange fokuselever en fin balance mellem udfordring og færdighed: M (fokuselev udskolingen) kan holde koncentrationen meget længe ved videoer. Han forstår Pythagoras efter at have set forklaringen og kan besvare opgaverne korrekt bagefter (Lærer Skole K). Fokuseleverne har nem adgang til fagligt indhold, de kan gense videoerne, pause dem og modtage informationerne i et tempo, der passer til netop deres behov.

Fokuseleverne interagerer selvstændigt med indholdet og udtrykker self-efficacy “Jeg lærer bedre på computeren, fordi der er flere muligheder. Jeg kan fx se en video - og se både videoen og teksten. Det er nemt for mig at tage noter, fordi jeg kan pause videoen. Det er meget nemmere at bruge en video end at skulle spørge læreren hele tiden” (Fokuselev, udskolingen). Når klassen ser videoer på det fælles board, observerer vi, at mange fokuselever falder fra og ’går på pause’. Det virker umiddelbart bedre, hvis de ser videoerne alene eller sammen med én kammerat, så de selv kan interagere med eller være i dialog om indholdet.

Videoer har ligeledes været brugt som et redskab til at fastholde og visualisere, hvad fokuseleverne har lært - som en ekstern hukommelse for eleven eller et alternativ til klasserums præsentationer. Sådanne videoer hjælper fokuseleverne til at forstå og guider dem, når de skifter fra en aktivitet til en anden, og illustrerer samtidig progressionen: “Jeg vil fortsætte med denne metode, for min fokuselev (mellemtrin) har så meget drive, når han laver sine videoer. Normalt ville han slet ikke deltage i sådanne aktiviteter” (Lærer, Skole B).

Vi har også observeret, hvordan video præsentationer er blevet til sårbare elever og set hvordan produktionen af videoerne har tilført dem en følelse af tillid til deres egne evner (self-efficacy): “Præsentation via video for B. (fokuselev, mellemtrin). Det var en god idé. Han var virkelig glad for den mulighed. Men da han så kammeraterne præsentere på klassen, ville han gerne gøre det samme. Så han endte med slet ikke at bruge videoen… Han er så uopmærksom og det er meget svært at få ham i flow. Videopræsentationen er en god idé som backup. Det vil være bedst, hvis alle havde den mulighed og så bare kunne vælge, om de ville præsentere via den eller selv gøre det foran klassen. Det ville være mindre stigmatiserende” (Lærer, Skole F).