communication-1015376_960_720

Digitale teknologier til at assistere kommunikation

Endelig giver brug af digitale teknologier produktion og formidling også fokuseleverne mulighed for at anvende kompenserende redskaber med Tekst-til-Tale, Skrivestøtte og Tale-til-Tekst.

Redskaber som CDord, IntoWords og Appwriter er anvendt til oplæsning af tekster og som skrivestøtte ved fokuselevers tekstproduktion. Det er udbredte redskaber i folkeskolen, men der er stor forskel på hvor metodisk redskaberne anvendes, og stor forskel på lærernes og elevernes erfaring og kompetence i forhold til brug af teknologierne. Visse skoler arbejder meget struktureret med oplæring af alle elever, og der ser vi, hvordan redskaberne bliver et almindeligt skoleredskab, som alle kan bruge ved behov. Det bliver en del af elevernes repertoire. Her observerer vi og lærerne fokuselever som arbejder mere selvstændigt, udtrykker glæde og oplever succes over selv at kunne mestre opgaverne:

“I 2. modul skulle A løse 4 grammatip.com-opgaver. ‘Det kan jeg jo ikke selv’ var hans første kommentar. Jeg havde mulighed for at sætte mig sammen med ham og vise ham, hvordan han skulle forsøge at arbejde selvstændigt med opgaven [og bruge CDord]. A fik lov at sidde på gangen (opleves som privilegium), og han gik modstræbende i gang. Jeg fortalte ham, at jeg var sikker på, han kunne klare denne opgave på fin vis. Kort efter hentede han mig. ‘Det gik ikke godt – det gik super godt’ meddelte A. Han lavede resten af opgaverne på samme vis. En opgave, hentede mig, A fik ros. Da han var færdig med opgaverne, udstrålede han en stolthed, der lyste langt ud af øjnene på ham.” (Lærer, skole D)

Redskaber til tekstproduktion som fx Voice Assistant, Dragon Dictation og Dictus, hvor eleven indtaler den tekst, som programmet skriver, afprøves i projektet, men teknologierne er nye og giver mange implementeringsudfordringer. Der er meget positive erfaringer med den ene elev, der arbejder struktureret med tale-til-tekst: “N er kommet igang med at bruge sin Nexus. Jeg havde forestillet mig, han skulle bruge den til at indtale hele “tekststykker”. Indtil videre har han i stedet brugt den som skrivestøtte ved enkelte ord. Den sidste uge, har han produceret mere skriftligt i dansktimerne end han før har gjort.” (Lærer, Skole B)

Vi er overbeviste om, at der ligger et stort potentiale for fokuselevers læring i den teknologiske udviklings øgede adgang til tale-til-tekst-teknologier. Det bliver muligt for fokuselever, der nemt mister opmærksomhed, taber tråden, har faglige vanskeligheder eller svært ved at skifte mellem to arbejdsprocesser, som fx at digte og at stave, at få sat ord på sine erfaringer og formidlet sin faglige viden til andre.