meeting-1020144_960_720

Virtuel deltagelse er en anden måde at skærme på, hvor teknologien er et skjold, der skærmer målgruppen, men samtidig giver dem medieret adgang til læringsfællesskabet. I ididakt er det afprøvet på to forskellige måder, hvor eleverne enten er fysisk til stede, men deltager i klasseundervisning gennem digitale ressourcer (afprøvet med Google Hangout i indskolingen) eller deltager i klasseundervisningen fra en anden fysisk lokation (afprøvet med Skype i udskolingen).

I indskolingsklassen anvendte læreren en bluetooth mikrofon og lavede sin klasseundervisning via Google Hangout, hvor han streamede sine instruktioner til alle elever, som med headset på deres ipad kunne høre og se læreren, men ikke høre hinanden.

Det øgede koncentration og fokus mærkbart hos både fokuselever og kammerater. Hos en enkelt elev, var effekten derimod negativ. Det drejede sig om en fagligt meget udfordret elev med manglende sprog- og begrebsforståelse. I sådanne tilfælde har det selvfølgelig ingen effekt, at øge lydstyrken for noget, som eleven ikke forstår meningen med.

I udskolingsklassen kalder læreren en fraværende elev op på Skype via sin mobil og lader dem deltage i klasseundervisningen hjemmefra. Eleven lytter med på lærerens faglige gennemgang, løser selvstændigt opgaver hjemmefra og stiller spørgsmål til læreren. Hun  deltager endvidere i diverse samtaleøvelser og gruppeopgaver, ved at læreren blot lægger sin mobil hen til den elev, hun skal løse opgaven sammen med.