thumbs-up-1026395_960_720

Andre interventioner er med succes brugt til at strukturere og give fokuseleverne et bedre overblik over skoledagen og opgaveløsningerne. Eksempelvis beretter lærerne om signifikante positive forandringer i forhold til fokuselevers deltagelse i skoledagen ved at:

  1. Gennemgå dagens program for fokuselev, mens resten af klassen er til morgensang. Lærerne observerer resten af dagen mere deltagende, rolige og bidragende elever.
  2. Tilpasse lektiemængden individuelt til fokuselevernes formåen. Lærerne observerer mindre stress, færre konflikter og mindre uovervindelig frustration
  3. Bruge alarmfunktion og notifikationer på iPad’en. Lærerne observerer, at fokuseleverne husker at lave lektier og kommer i skole til tiden.
  4. Bruge videoinstruktioner. Lærerne observerer, at fokuseleverne ser videoerne flere gange og kan tilpasse forklaringerne til deres eget forståelsestempo
  5. Bruge mestringsredskaber. Lærerne observerer øget bevidsthed og forståelse hos fokuseleverne i forhold til deres egen rolle og indsats i læreprocessen.