puzzle-1019766_960_720

Læringsplatforme

Læringsplatform er en virtuel omgivelse, der kan fungere som et fælles curriculum eller portfolio, der afspejler, hvad en klasse har arbejdet med og lært. Læringsplatformen kan indeholde informationer, instruktioner, vejledninger, links, opgaver, oversigtskalendere, tjek-bokse, fil- og mappe-delinger. Lærere og elever kan kommunikere multimodalt med hinanden og det er nemt for lærerne at differentiere indhold, forklaringer og opgaver efter elevernes særlige og unikke behov.

I ididakt har brug af læringsplatforme ved bevidst og struktureret brug vist sig at kunne skabe en synlig og fælles ramme for det faglige arbejde, der kan bidrage til at reducere kompleksiteten for fokuseleverne, tilbyde dem forslag til, hvordan de kan angribe det faglige stof og hjælpe dem til at forblive på sporet. Via læringsplatformen kan lærerne samle og strukturere materialer og indhold fra et fag, et emne eller en opgave i en online ressource, som altid er tilgængelig for elever i skolen og hjemme.

 Læringsplatformen kan derved – ligesom den digitale portfolio – hjælpe fokuseleverne med at overvåge og selv-monitorere deres faglige progression. For fokuselever med mangelfuld hukommelse og opmærksomhed kan læringsplatforme være et meget værdifuldt redskab, der kan hjælpe dem til mere selvstændig kontrol over, hvad de skal gøre, hvordan de skal gøre det, med hvem, hvor, hvor længe osv.

Lærerne beskriver, hvordan læringsplatformene – særligt ved de ældste elever – kan stilladsere læreprocesser og hjælper fokuseleverne til at deltage og bidrage mere selvstændigt i klassen:

Det fungerer godt for alle elever. L. (fokuselev, mellemtrinnet) har stor gavn af at kunne se, hvad kammeraterne skriver. Det hjælper hende med at komme i gang og giver hende ideer til sine egne skriftlige opgaver.

Lærer, Skole B