internet-1013673_960_720

Virtuelle portfolier kan give både fokuselever og lærere et overblik over det, de har arbejdet med, lært og lavet produkter om og dermed være en støtte for refleksion, selvregulering og selv-monitorering i læreprocesser: “Brug af virtuelle portfolier tilbyder både den lærende og læreren et generelt overblik og navigationsmæssig orientering. Ved at agere som spejl for udvikling af tidligere, nuværende og fremtidig læring, øger virtuelle portfolier de reflekterende aktiviteter og tilfører dybde i læringen.” (Oversat fra (Sorensen et al., 2002, s. 288, vores oversættelse). Ifølge Sorensen et al. (2002) kan den virtuelle portfolio tilbyde fokuselever, lærere og forældre følgende faciliteter:

  • Overblik over og bevidsthed om læreprocessen
  • Perception af, refleksion over og retning på læreprocessen
  • Et individuelt/personligt “hjem” i den digitale verden
  • En fælles forståelse mellem lærer og elev om status i læreprocessen
  • Navigationsmæssig støtte og orientering mod fremtidig læring

Læringsplatforme den aktuelle danske betegnelse for det, der i international forskningslitteratur kaldes Virtual Learning Environments (VLEs). Læringsplatforme er således et virtuel omgivelse, der kan fungere som et fælles curriculum eller portfolio, som afspejler, hvad en klasse har arbejdet med og lært. Læringsplatformen indeholder informationer, instruktioner, vejledninger, links, opgaver, oversigtskalendere, tjek-bokse, fil- og mappe-delinger. Lærere og elever kan kommunikere multimodalt med hinanden, og det er nemt for lærere at differentiere indhold, forklaringer og opgaver efter elevernes særlige og unikke behov. Brug af læringsplatforme synes at skabe en synlig og fælles ramme for det faglige arbejde, som reducerer kompleksiteten for fokuseleverne, tilbyder dem forslag til, hvordan de skal angribe det faglige stof og hjælper dem med at forblive på sporet. Via læringsplatformene kan lærerne samle og strukturere materialer og indhold fra et fag, et emne eller en opgave i en online ressource, som altid er tilgængelig for eleverne i skolen og hjemme. Læringsplatformen kan derved ligesom den virtuelle portfolio hjælpe fokuseleverne med at overvåge og selv-monitorere deres faglige progression. For fokuselever med mangelfuld hukommelse og opmærksomhed, er læringsplatforme er et meget værdifuldt redskab, der kan hjælpe dem til mere selvstændig kontrol over hvad de skal gøre, hvordan de skal gøre det, med hvem, hvor, hvor længe osv. “Det fungerer godt for alle elever. L. (fokuselev, mellemtrinnet) har stor gavn af at kunne se, hvad kammeraterne skriver. Det hjælper hende med at komme i gang og giver hende ideer til sine egne skriftlige opgaver”. (Lærer, Skole B). Lærerne beskriver, hvordan læringsplatformene, særligt ved de ældste elever - stilladserer læreprocesser og hjælper dem til at deltage og bidrage mere selvstændigt i klassen