business-card-1019949_960_720

10 ud af 11 skoler har med stor succes anvendt skriveskabeloner for at øge fokuselevernes mulighed for at løse faglige opgaver, reificere deres viden og formidle den til lærerne og andre elever. Skriveskabeloner tilbyder fokuseleven en ramme for den opgave de skal udføre, så denne inddeles i flere afgrænsede underopgaver, evt. med små forklarende overgange, tjekbokse mv. Skriveskabelonerne er udarbejdet af lærerne i programmer som Powerpoint/Slides, Word/Doks, BookCreator eller købt i form af apps som fx Skriv & Læs. De lærerproducerede skabeloner kan være skabt til specifikke emner, fx analyse af en bestemt roman eller være mere generelle for en bestemt type opgaver, som eleverne møder jævnligt, fx boganmeldelse, fysikrapport e.l.

Skabelonerne kan være meget simple, som fx et google dokument med indholdsforslag til fokuseleverne - så de ikke skal starte helt blankt, men har noget de kan vælge mellem. De kan også være mere detaljerede som fx “en BookCreator bog med opgaver til litteraturarbejde med en ungdomsroman. Vi indleder med beskrivelse  af forløbets mål og stykker siderne sammen så eleverne selv kan skrue op og ned for guidning og stilladseringsniveau. De skriftlige oplæg suppleres flere steder af lyd og billedoptagelser med instruktioner og forklaringer.” (Lærer, skole A) Der er også arbejdet med dobbelt stilladsering, hvor “opgaveløsningen stilladseres både overordnet i OneNote og konkret i Powerpoint eller overordnet på Google Websites og konkret i Google slides. Analysearbejde i dansk bliver simplificeret og struktureret for at tilbyde fokuseleven et overblik, som han pga. NLD har store udfordringer med at skabe. Resten af klassen får samme værktøj.” (Lærer, skole K)

Herunder præsenteres udvalgte eksempler på skriveskabelonernes værdi for fokuseleverne. Eksemplerne viser, hvordan digitale skriveskabeloner er et stærkt redskab i forhold til opmærksomhed og koncentration, øge produktiviteten og færdiggøre opgaver. Skabelonerne reducerer opgavernes kognitive kompleksitet og forærer fokuseleverne det overblik og den strategi, som de har svært ved selv at skabe. De får mulighed for at præstere på niveau med de andre elever, opleve succes, selvmestring og få anerkendelse for deres arbejde, hvilket på sigt må formodes at øge deres selvsikkerhed og selvværd.

Lærerne oplever at skabelonerne kan skabe øget faglighed for fokuseleverne. De kan indlægge faglige begreber, som klassen fokuserer på og sætte dem i spil i elevens refleksioner og reifikationer (billedeksempel). “Skabelon giver fokuseleverne mod på at gå i gang med opgaven og gør dem mere motiveret for opgaven. Skabelonerne er gode for alle - de der har fagligt overskud kan bare sprænge rammerne. Det låser ikke nogen, men gavner dem alle.” (Lærer, Skole F) Skabelonerne kan have forskelligt funktion for fokuseleverne: “For M handler det om struktur i forhold til indhold, for B handler det om frygten for det hvide papir. Han har brug for en ramme for at kunne motivere sig til at løse en skriftlig opgave.” (F4) Lærerne oplever at fokuseleverne bliver mere motiverede, tager ansvar, udviser ejerskab og er med i hele opgaven. De fastslår, at det er godt for alle elever pga. det styrede forløb og strukturering i skabelon. Eleverne kommer langt med deres arbejde: “Fokus elev kunne fremlægge rigtig flot for hele årgangen. “(F4) Skriveskabeloner er i ididakt anvendt i forhold til mangeartede opgaver.

 • Åben ugentlig skriveøvelse, dansk 2. klasse

  Læreren har lavet en sammenligning med skabelon i papirudgave og via google slides: “Der er ingen tvivl om at A har nået meget mere, end han gjorde i papirudgaven. Både M og A virker til at være hjulpet af skriveskabelonen. Det hjælper dem med at få sat struktur på opgave. Det giver dem faste rammer for en ellers åben og uoverskuelig opgave. Hvad gør skriveskabelonen og hvad gør den voksne støtte? Dog er jeg ikke i tvivl om, at skriveskabelonen er en del af støtten ift at få produceret noget, da vi tidligere har set disse elever på mindre hold uden at få produceret noget.” (Lærer, skole I)
 • Boganmeldelse, dansk 4. klasse

  Læreren starter med at anvende skriveskabeloner og følger en fokuselevs arbejde med opgaven i klassen: “Her oplevede jeg at B selvstændigt kunne gå til opgaven og løse den inden for lektionen. Jeg så at han gik systematisk til værks via skabelonen. Det er første gang at jeg har oplevet, at B har løst en skriftlig opgave selvstændigt i skoletiden.” (Lærer, skole F)
 • Eventyrskabelon, dansk, 4. klasse

  Samme lærer forsætter interventionen, men fokuserer nu på en anden fokuselev: “M er lykkedes med at skrive et eventyr i skabelonen. Han siger, han har haft en god proces. Han var nervøs for at det blev for langt, for “der er meget inde i mit hoved, som skal med i opgaven, mange detaljer” (tankemylder). M har fået mundtlig sparring undervejs. Det lykkedes ham ikke at have handlingen på plads, inden han begyndte at skrive… skriveskabelonen har været et godt redskab til struktur og selvstændighed i Ms forløb.” (Lærer, Skole F)
 • Projektopgave, ESO, 10. klasse

  En meget udfordret fokuselev var ikke i stand til at strukturere større opgaver og havde ingen erfaring med at få færdiggjort opgaver tidligere i skoleforløbet. Læreren udarbejder en skabelon og et stillads til ham via OneNote. Her på klassens fælles Notesbog indsætter læreren et faneblad, som alle elever kan vælge at anvende. Fanebladet indeholder 7 sider: 1) Hvad skal opgaven indeholde, 2) Afkrydsningsskema, 3)  Ugeplan, 4) Skabelon til problemformulering, 5) Skabelon til rapport, 6) Inspiration til indhold og 7) Folder om ESO-opgaven. “Dette stillads gav N en kæmpe hjælp i forhold til  struktur og overblik, og han fik lavet en flot opgave og lavet et produkt inden for tidsrammen og havde samtidig en rigtig god uge. Det havde han ikke kunnet/prøvet før. “(Skole K)
 • Månedsopgave, dansk, 6. klasse

  Eleverne skal indtale et digt, og finde billeder og musik, der passer til digtet. “P har svært ved at formulere sig skriftligt, så jeg lavede en skabelon til ham. Han fik også lavet et digt, men han havde svært ved at vælge musik - der var for mange valg” (Lærer, Skole B)
 • Tekstanalyse, dansk, 8. klasse

  Eleverne løser deres danskopgave i en Word skabelon. Ingen har spurgt, hvor den var. Ingen har været i tvivl om, hvordan de skulle gå i gang. Skriveskabelonen forklarer opgaven. Den ligger i Intra. Strukturen er tydelig og velkendt for eleverne. (Jeg har taget et billede af det) (Skole J)
 • Projektopgave om dansk landbrug, historie 8. klasse

  “K arbejder på et historieprojekt. Han har en begrebsskabelon. LÆ hjælper med at indsætte ord i den. Fx ordet krise. Han læser i historiebog og på pc om landbrug. Skriver forklaringer i skabelonen, Slår ord op på ordbogen.com”
 • Novelleskrivning, dansk, 6. klasse

  Læreren udarbejder en skabelon til fokuselev, der har fint styr på genre, indhold mv. “Men hun kan ikke få idéer til det, hun selv skal byde ind med (hovedperson, konflikt, elementer). Hun skal måske have en mere styret kontekst - også på indholdet - så der er nogle forslag at vælge mellem. Hun sidder fast i at skulle finde på noget selv.” (Lærer, skole G)
 • Genfortælling af nyheder, dansk, 4. klasse

  “F ser ultranyt nyheder for børn på iPad. Det tager 8 min. Derefter genfortæller hun de nyheder hun kan huske i app’en “Skriv og læs”. F kan let navigere og orientere sig via genkendelige ikoner, overskrifter og tekstbokse. Lige til at gå til. F’s nyhedsbog laves sådan: 1) Indsætter relevante billeder, 2) Skriver kort tekst til hver nyhed, 3) Indtaler teksten og 4) Gennemgår tekst med lærer - ret fra børnestavning til voksenstavning i selvstændig tekstboks under F’s. Skriv og Læs” retter sig primært mod indskolingen, men for elever som F i 4. klasse med massive indlæringsvanskeligheder, giver app’en en super mulighed for at producere noget selvstændigt, som endda giver rigtig god mening. Aktiviteten med at se og skrive tager i alt en lektion, og F går glad fra timen med en følelse af, at hun har fået udrettet noget.” (Lærer, Skole D)