time-1020373_960_720

Tidsstyring er vigtigt for mange fokuselever, fordi deres udfordringer også medfører, at de har svært ved at overskue tiden. De kan føle sig pressede og stressede undervejs i en opgave, og have svært ved at nå at blive færdige til tiden. At arbejde bevidst med at opdele fokuselevers opgaver i tidssekvenser og visualisere resterende tid ved hjælp af timere, har vist sig at være et simpelt, men stærkt støtteredskab til at reducere stressniveauet og øge fokuselevernes opmærksomhed og vedholdenhed. Selvmonitorering af tid synes at være essentiel for de fleste fokuselever. Lærerne beskriver mere “omnipotens” (almagt, at være i stand til noget”) og mindre stress og uovervindelig frustration, når fokuseleverne kender den resterende tid til en given opgave:

De to vedholdende elever (fokuselever) arbejde selvstændigt i næsten fire timer kun på grund af den tidsstyrede og tilpassede agenda. Det var vidunderligt at se dem arbejde uden konstant at skulle forbi dem - mens de på samme tid følte, at de havde præsteret og bidraget godt. De gik helt sikkert glade hjem fra skole den dag”. (Lærer, Skole D)