calculator-1020044_960_720

Visualiseringer er vigtige som støtte for fokuselevernes manglende fleksibilitet i arbejdshukommelsen. De har brug for at kunne “se ting for sig”, som andre elever fint kan håndtere abstrakt. Ved at udlevere oversigter i punktform med billed- eller stikordsstøtte har fokuseleverne mulighed for at vende tilbage til disse, når hukommelsen svigter. De har brug for visuel støtte ved mundtlige forklaringer, som kan hjælpe dem til at holde fokus undervejs. Det er ligeledes værdifuldt for fokuseleverne, hvis de aktivt kan interagere med disse visualiseringer undervejs i en proces; fx i tjek-bokse, hvor de kan markere det, der er færdigt. Brug af teknologi gør det nemt for lærerne at udarbejde og distribuere visuelle oversigter til fokuseleverne, som ligeledes nemt vil kunne få adgang til dem online i både skole og hjemme.  De kan derfor både være et huskeredskab for eleven i skolen, men også være “informationsbærer” for fokuseleven i overgangen mellem skole og hjem. Selvom de digitale ressourcer er til rådighed online 24/7 er det ikke sikkert, at fokuseleven har sine enheder ved hånden eller har oplysningerne fremme på skærmen. Fra observationer i klasserum er det tydeligt, at fokuselever ofte har brug for - og navigerer ved hjælp af - de visualiseringer, der hænger i klassen: skoleskemaer, gruppedannelser, læringsmål, opgavebeskrivelser, lektienoter, forventninger til opførsel i klasserummet mv. Skønt læringsressourcer i stigende omfang digitaliseres er det vigtigt at pointere, at der stadig kan være brug for “off-line” og mere håndgribelige navigations- og interaktionsmuligheder i klasserummet, hvis vi skal skabe inkluderende læringsmiljøer for elever, der er udfordret opmærksomheds- og hukommelsesmæssigt.