Om ididakt

3

kommuner


deltog i ididakt og bidrog til projektets gennemførelse gennem to skoleår fra 2013 til 2015
11

skoler


deltog i projektets to projektperioder: Sandbox 1 (skoleåret 2013-14) og Sandbox 2 (skoleåret 2014-15)
46

lærere


forskede i egen praksis og udviklede sammen med forskerne nye digitale inkluderende læringsformer
26

klasser


med 56 fokuselever og mere end 500 elever afprøvede nye teknologier i undervisningen

Skærmbillede 2016-09-15 kl. 15.00.03

Ididakt er akronym for et forskningsprojektet, som er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning med satsmidler udmøntet i 2012 i en pulje specielt dedikeret til undersøgelse af it-baserede læringsformer/pædagogik og redskaber rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov. Projektet gennemførtes 2013-2015 og var forankret i forskningsenheden, D4Learning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, i en konsortieløsning med tre deltagende kommuner: Favrskov, Horsens og Herning. Puljens overordnede formål var at støtte konkrete projekter på skoler, som tager afsæt i udvikling af nye digitale læringsformer og pædagogik, samt anvendelse af it-baserede redskaber til at styrke inklusion og undervisningsdifferentiering.

Ididakt undersøgte, udviklede og afprøvede digitale læringsressourcer, der kunne bidrage til øget faglig og social inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolens almindelige undervisning.

Ididakts undersøgelser og resultater fremgår af rapporten 'It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskoen', som er udgivet 2016 og findes her. Den redegør for forskningsprojektets forskningsdesign, forskningsmetode, dataindsamling, forskningsproces og forskningsresultater. Rapporten illustrerer og dokumenterer i særdeleshed projektets kvalificerende tilgang, hvor der arbejdes i en autentisk skole- og undervisningskontekst med hele almindelige klasser, almindelige lærere med den for skolen tilgængelige state-of-the-art teknologi.