Aktivitet i ididakt

Oversigt over projektets perioder
 • Januar 2013 - Juni 2013

  Projektmodning og planlægning med tre kommuner
 • Juni 2013

  Kickoff - heldagsmøde med deltagelse af skoleledere, kommunale konsulenter, lærere, it-vejledere og andre interessenter
 • August 2013

  Fremtidsværksted - Sandbox 1 - heldagsmøde med deltagelse af lærerteams fra fem skoler for modning af handleplaner
 • August 2013

  Pre-test af fokuselever - Sandbox 1 - lærervurdering af fokuselever før it-baserede interventioner
 • August 2013 - Juni 2014

  Lærerinterventioner og refleksioner i forskningsblog - lærernes løbende beskrivelser og vurderinger af igangsatte interventioner
 • September 2013

  Teknologi workshop - Sandbox 1 - heldagsmøde for deltagende lærerteams fra fem skoler med introduktion til mulige teknologier
 • Oktober 2013

  Ledelsesinterviews - Sandbox 1 - med ledelsesteam på fem skoler
 • Oktober 2013

  Skolebesøg - Sandbox 1 - møde med lærerteams på fem skoler
 • November 2013

  Spørgeskemaundersøgelse - elever om inklusion og trivsel - Sandbox 1 - besvares af alle deltagende elever
 • Januar 2014

  Midtvejsseminar - Sandbox 1 - heldagsmøde med deltagende lærerteams for erfaringsudveksling, yderligere inspiration, evaluering og justering af interventioner
 • Marts 2014

  Skype supervision - Sandbox 1 - dialog med lærerteams om værdi og justering af interventioner
 • Juni 2014

  Elevinterviews - Sandbox 1 - med 4 fokuselever og 4 klassekammerater på 4 skoler
 • Juni 2014

  Spørgeskemaundersøgelse - lærere - Sandbox 1 - evaluering af interventioner og projektdeltagelse
 • Juni 2014

  Post-test af fokuselever - Sandbox 1 - lærervurdering af fokuselever efter it-baserede interventioner
 • Juni - December 2014

  Midtvejsrapport - status, evaluering, tilretning af forskningsdesign på baggrund af hidtidige erfaringer
 • Juni 2014

  Fremtidsværksted - Sandbox 2 - heldagsmøde med deltagelse af lærerteams fra seks skoler for modning af handleplaner
 • Juni 2014

  Pre-test af fokuselever - Sandbox 2 - lærervurdering af fokuselever før it-baserede interventioner
 • August 2014

  Teknologi workshop - Sandbox 2 - heldagsmøde for deltagende lærerteams fra seks skoler med introduktion til mulige teknologier
 • August 2014

  Narrativer - 167 elevers skriftlige redegørelser i forhold til inklusion og trivsel
 • August 2014 - Juni 2015

  Lærerinterventioner og refleksioner i forskningsblog - lærernes løbende beskrivelser og vurderinger af igangsatte interventioner
 • Oktober 2014

  Skype supervision - Sandbox 2 - dialog med lærerteams om værdi og justering af interventioner
 • Januar 2015

  Midtvejsseminar - Sandbox 2 - heldagsmøde med deltagende lærerteams for erfaringsudveksling, yderligere inspiration, evaluering og justering af interventioner
 • Marts 2015

  Skype supervision - Sandbox 2 - dialog med lærerteams om værdi og justering af interventioner
 • Marts-Maj 2015

  Klasserumsobservationer - Sandbox 2 - 20 dages observationer på fem skoler
 • Maj 2015

  Lærer- og elevinterviews - Sandbox 2 - i forbindelse med klasserumsobservationerne
 • Juni 2015

  Post-test af fokuselever - Sandbox 2 - lærervurdering af fokuselever efter it-baserede interventioner
 • Juni 2015

  Spørgeskemaundersøgelse - lærere og elever - Sandbox 2 - evaluering af interventioner og projektdeltagelse samt brug af teknologi
 • Juli 2015-Juni 2016

  Behandling af data, udarbejdelse af artikler og rapporten 'It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolen'
 • Juni 2016

  Afrapportering til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 • August 2016

  Evalueringsseminar ekstern evaluator
 • September 2016

  Præsentation af revideret rapport og tilhørende formidlingsplatform ididakt.dk