Ididakt er finansieret af Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling og Aalborg Universitet i en konsortieløsning med tre deltagende kommuner: Favrskov, Horsens og Herning.

Projektet er placeret på Institut for Læring og Filosofi, AAU, med Børnesprogsklinikken (AAU) som vejledende og deltagende samarbejdspartner.

Fra de tre kommuner deltager 46 lærere med over 500 elever fra 26 klasser – heraf 56 elever med udviklings- og/eller opmærksomhedsproblemer.

Projektet er gennemført af

  • Elsebeth Korsgaard Sorensen, projektleder, professor AAU
  • Hanne Voldborg Andersen, initiativtager og projektmedarbejder, ph.d. stud. AAU
  • Henrik Grum, initiativtager og projektmedarbejder
  • Kristine Jensen de Lopéz, projektmedarbejder, professor AAU
  • Rune Hagel Skaarup Jensen, forskningsassistent, AAU

Projektet er evalueret af

  • Knut Steiner Engelsen, Professor, Høgskolen Stord, Haugesund, Norge

Flere firmaer har i projektperioden ydet teknologibistand til projektet ved at stille redskaber til rådighed og bidrage med vejledning og sparring. Det drejer som om:

LærIt, som har hostet projektets forskningsblog, hvor deltagende lærere har kommunikeret, reflekteret og delt erfaringer om deres interventioner i klasserummet.

ComfortAudio, som som har stillet høreteknologier til rådighed for deltagende klasser og rådgivet lærerne i anvendelse af disse

MobilizeMe, som har stillet digitale strukturerings- og samarbejdsredskaber til rådighed for deltagende elever og bidraget med projektstøtte i form af vejledning og sparring.

Kanda, som har stillet den digitale læringsplatform Runerod til rådighed for deltagende skoler og rådgivet lærerne i anvendelse af denne. 

ReStudy, som har givet deltagende skoler adgang deres udvalg af videoer knyttet til folkeskolens fag og emner.

Jenny Bohr, som har bidraget med viden om målgruppens udfordringer og mulige pædagogiske redskaber.

MobilizeMe

7.MobilizeMe_1

Lærit

Lærit

Comfort Audio

0011896-comfort-audio

Kanda

kanda-300x247

ReStudy

Restudy

Jenny Bohr

image565