Digital læse- og skrivestøtte

laese

Digital læse- og skrivestøtte

Mange af ididakts fokuselever er udfordret i forhold til læsning og skrivning. Nogle af dem er ordblinde, andre er langsomme til at tilegne sig disse kompetencer. En stor del af dem er meget kompetente læsere og skriver/staver godt, men kan fx pga. lav arousal (vågenhed) eller vedholdenhed svært ved at få skrevet særlig meget. Årsagerne kan derfor være forskellige, men for de fleste af fokuseleverne vil det i høj grad være værdifuldt at have kompenserende læse- og skriveteknologier til rådighed – og være i stand til at bruge dem effektivt.

Kompenserende læse- og skriveteknologier kan læse tekster højt for fokuseleverne (tekst-til-tale) og tilbyde dem ordforslag eller hjælpe dem med at stave eller skrive det, de siger (tale-til-tekst). Der er ingen tvivl om, at kompenserende læse- og skriveteknologier har hjulpet ididakts fokuselever til at opleve flow og self-efficacy: “Vi har brugt det i nogle år nu. Tidligere var det meget svært for mig at skrive en tekst. Jeg lavede mange fejl og det lød helt forkert. Nu er det nemmere. Da jeg fik det, skrev jeg en hel historie og den var næsten helt rigtig. Jeg blev så glad og lykkelig og tænkte, at det var sjovt at skrive” (fokuselev, mellemtrinnet, om CDord). Fokuselever i projektet nævner selv de kompenserende læse- og skriveteknologier som værdifulde redskaber, de ville anbefale til andre elever. Langsomme læsere og elever med læsevanskeligheder sætter pris på at “lytte til det læste, mens vi kigger i teksten” (fokuselever mellemtrin og udskoling). Læse- og skriveteknologierne hjælper dem til at arbejde selvstændigt (self-efficacy): “Så behøver jeg ikke få hjælp af læreren hele tiden” (fokuselev, mellemtrin).

Læs mere om mulighederne for at anvende digitale teknologier til produktion og formidling også fokuseleverne mulighed for at anvende kompenserende redskaber med Tekst-til-Tale, Skrivestøtte og Tale-til-Tekst i links til højre.