puzzle-432569__340

Den digitale portfolio er her en betegnelse for en samling af produkter, som en elev har arbejdet med. Portfolien giver således både fokuselever, lærere og forældre et overblik over det, eleven har arbejdet med, lært og lavet produkter om og kan anvendes være en støtte for elevens refleksion, selvregulering og selvmonitorering i læreprocesser.

Der kan anvendes mange forskellige teknologier som virtuel ramme for en digital portfolio. I ididakt har lærerne gjort erfaringer med Blogs, Google Sites eller OneNote, men redskaber som Prezi, Mindmeister eller Wix kunne på samme måde samle elevens digitale produkter – enten som indlagte elementer, som vedhæftede filer eller som links til ressourcerne.

Der er et stort potentiale i at lade elever arbejde med individuelle digitale portfolier, fordi eleverne derved tilbydes:

  • Overblik over og bevidsthed om læreprocessen
  • Perception af, refleksion over og retning på læreprocessen
  • Et individuelt/personligt ”hjem” i den digitale verden
  • En fælles forståelse mellem lærer og elev om status i læreprocessen
  • Navigationsmæssig støtte og orientering mod fremtidig læring

En forudsætning for at udnytte dette potentiale er dog, at lærerne anvender portfolien som en vigtig del i det pædagogiske og didaktiske arbejde i klassen og jævnligt prioriterer tid til disse aktiviteter i skoleskemaet.

Læs mere om