Digitale fildelingssystemer

fildeling

Digitale fildelingssystemer

For alle skoler, der arbejder digitalt er deling af filer en central udfordring. Hvordan kan vi dele filer på tværs af enheder og kontekster? Hvordan får eleverne adgang til deres materialer i både skole og hjemme? Skolerne har arbejdet med mange forskellige løsninger (som fx samlemapper i SkoleIntra eller fælles adgang til Dropboxmapper), men her redegøres for hvordan skolerne har arbejdet med fildeling på tværs af enheder i Google Drev eller Office365, via Scanning af QR koder eller på iPads via app’en Showbie.