skoletube

Skoletube

Konto og fildeling

I Skoletube kan eleverne både producere og lagre deres digitale medieprodukter og Skoletube app’en giver adgang til distribution af mediefiler til og fra iPad’en. Eleverne kan tilgå Skoletube via deres Unilogin og lærerne slipper dermed for at oprette konti med eleverne til alle de digitale redskaber, der er samlet i denne tjeneste. I skoletube kan lærere og elever oprette fælles og individuelle kanaler til lagring og distribuering af medieprodukter – og disse integreres nemt i andre digitale ressourcer som fx Skoleblogs, Læringsplatforme eller Forlagenes fagportaler.

For fokuseleverne betyder ressourcer som Skoletube, at kontostyring og integration mellem forskellige enheder simplificeres.

Redskaber til medieproduktion

På produktionssiden rummer skoletube både programmer og virtuelle guides til brug af disse, som hjælpe lærere og elever i gang med at anvende ressourcerne. I øjeblikket findes denne suite af digitale ressourcer på Skoletube:

 • GoAnimate - animationsværktøj
 • Tiki-Toki - tidslinjeværktøj
 • Easel.y - visualiseringsværktøj
 • Pixton - tegneserieværktøj
 • Thinglink - interaktivitetsværktøj
 • Prezi - præsentationsværktøj
 • Animoto - billedfortællingsværktøj
 • Mindmeister - mindmappingværktøj
 • Slideshows – præsentationsværktøj
 • Screencast - skærmoptager
 • Padlet – virtuelt tavle-redskab
 • Powtoon - filmpræsentationsværktøj
 • Moviecut - filmredigeringsredskab
 • SlideMaker - præsentationsprogram
 • Skoleblogs – wordpress blogredskab
 • VoiceThread – auditivt kommenteringsredskab
 • PeoplePlotr - stamtræsværktøj
 • Soundation - lydværksted
 • FilmX – stop-motion-film-redskab
 • ScreenCastify – skærmoptager til Chromebooks
 • H5P – værktøj til deling og produktion af HTML5-applikationer

Brug af disse og lignende digitale redskaber giver fokuseleverne flere muligheder for at komme til orde i undervisningen og udtrykke sig ved hjælp af kombinationer af billeder, videoer, tekster, lydklip mv. om den viden de har.