Digitale kommunikationsredskaber

skype

Digitale kommunikationsredskaber

Det kan være godt for fokuselever, hvis de har mulighed for at kunne kommunikere med lærere eller kammerater på forskellig vis om deres faglige opgaver. Denne kommunikation kan gøre dem mere sikre på, om de er på rette vej. I ididakt har skolerne arbejdet med forskellige former for kommunikation: Skype og Google Hangouts til virtuel tilstedeværelse, Chat til diskussion om opgaveløsninger og SMS eller Mail mellem lærere og fokuselever til uddybning af opgaver.