Digitale læremidler

tablet-1632909__340

Digitale læremidler

Ifølge Flowteorien  er det nødvendigt at sikre en passende balance mellem en fokuselevs færdigheder og udfordringer, hvis han eller hun skal føle tilfredshed og indre motivation i en proces (Csikszentmihalyi, 2014). Flow kan opleves i situationer, hvor opgaven er både udfordrende og tilpasset til fokuselevens færdighed. Hvis et menneske arbejder i flow er al opmærksomhed rettet mod opgaven. På den anden side vil en uharmonisk balance mellem udfordring og færdighed medføre angst, bekymring, apati eller kedsomhed hos den lærende (ibid.). Ifølge Schaffer (2013) vil flow kun opstå, hvis fokuseleven

  1. Har god fornemmelse for egne færdigheder
  2. Ved hvad han skal
  3. Ved hvordan han kan gøre det
  4. Ved hvor godt han gør det
  5. Ved hvor han skal gå hen (hvis navigation er involveret)
  6. Er beskyttet mod distrahering
  7. Har god fornemmelse for egne udfordringer

Vores undersøgelser i ididakt viser, at fokuselever ofte møder opgaver i skolen, som ikke er passende afbalanceret mellem elevens færdigheder og opgavernes udfordringer. Vi ser fokuselever, der ikke oplever flow, men derimod oftere angst, modstand, frustration og afmagt fordi de ikke møder en undervisning, der er tilpasset deres særlige behov. Vi har derfor undersøgt, om vi kan lette fokuselevernes udfordringer, så de nemmere føler flow og kan opbygge en større self-efficacy, hvis vi anvender teknologier, der understøtter differentiering og muliggør øget forståelse for det faglige indhold.