google_classroom_logo

Google Classroom

Google Classroom er en del af Google Apps for Education, der kan anvendes som læringsplatform til at samle og distribuere klassers digitale materialer. Google Classroom består af tre sider: Strøm, Elever og Om. Forrest vises klassens ’strøm’, hvor lærere og elever kan skrive indlæg, stille spørgsmål og oprette lektier. Eleverne kan både tilgå og aflevere deres opgaver i Google Classroom, og diverse deadlines for lektier kan automatisk blive vist i elevernes Google Kalender. Siden ’Elever’ giver et overblik over, hvem der er inviteret til at deltage i det virtuelle klasseværelset, mens siden ’Om’ kan give elever og lærere adgang til klassen mapper i Google Drev.

I ididakt har en enkelt skole arbejdet struktureret med Google Classroom. For at reducere kompleksiteten valgte lærerne her at oprette mange classrooms, så eleverne havde et virtuelt rum for hvert fag. Det gør det nemmere for eleven at overskue, hvilke beskeder og ressourcer, der hører til de enkelte timer og fag.

Andre skoler har tidligere arbejdet med samme struktur via Google Sites