download-1

Meebook

Meebook er en digital læringsplatform, hvor hvor underviserne kan distribuere indhold, opgaver og beskeder i form af tekster, billeder, forlagsmateriale, videoer og andre digitale medietyper til et samlet digitalt undervisningsmateriale til eleverne samt modtage og evaluere deres opgaver. Eleverne kan tilgå Meebook fra alle enheder og har mulighed for at lave noter, opgavebesvarelser og holde øje med deres egen progression.

I ididakt fungerede Meebook som en samlende ramme for en klasse, der arbejdede med Chromebooks og Google Apps for Education. Her fungerede redskabet som et samlende redskab, der kunne skabe struktur og overblik for fokuseleverne. Læreren kunne også differentiere opgaverne individuelt, så fokuseleverne eventuelt fik færre eller andre oplever end resten af klassen, så de i højere grad oplever faglig succes.