skoleintra

Skoleintra/Elevintra er nok den ældste og mest udbredte læringsplatform i Danmark og anvendt af de fleste af skolerne i ididakt til at distribution af materialer og opgaver samt kommunikation med elever om samme. Denne ressource fungerer som et samlende redskab, der kunne skabe struktur og overblik for fokuseleverne; de kan fx finde ugeplaner, lektiebog, samlemapper til forskellige fag og følge deres egen progression i læselogs mv.

Mange skoler skiftede i løbet af projektperioden til nye læringsplatforme, som eksempelvis Google Classroom eller Meebook. For de klasser der fortsat arbejdede med Skoleintra kunne vi se, hvordan fokuseleverne hjemmevant navigerede i en velkendt ressource. I de klasser, hvor lærerteamet havde lavet en fælles og ensartet struktur for arbejdet på læringsplatformen kunne vi observere, hvordan fokuseleverne selvstændigt gik i gang med opgaver uden videre lærestøtte. Genkendelighed og rutine er afgørende for fokuselevernes deltagelse og lærerne bør udvise disse elever stor opmærksomhed ved implementering af nye digitale ressourcer.