Digitale overbliksredskaber

mindmap

Digitale overbliksredskaber

Nogle skoler har med succes brugt forskellige teknologier til at opsummere elevernes individuelle faglige forståelser som fx i

  • En ’Guldkornsblog’ i matematik, hvor eleverne skriver guldkorn i form af forklaringer til sig selv og indsætter digitale ressourcer, der viser, hvordan de løser forskellige opgaver. Fx hvordan man udregner procent og hvordan man kan bruge lommeregneren til det
  • En ’Begrebs-mindmap’ i dansk, hvor eleverne hver uge forklarer forskellige ord og illustrerer disse med billeder
  • En ’Forventningsdagbog’, hvor lærere og elever kommunikerer mere generelt om elevernes indsats og progression.

Sådanne pædagogiske interventioner giver eleven plads for refleksion, reifikation og evaluering af, hvad de har lavet og lært. Det synes værdifuldt for fokuseleverne, at have et digitalt redskab til at samle og visualisere deres oplevelser af succes og udvikling.