Digitale planlægningsredskaber

list-850179_960_720

Fokuselevernes udfordringer i forhold til at strukturere og planlægge opgaver, evaluere og tilpasse adfærd, reaktioner, intuition og styring af tid påvirker i høj grad deres sociale og faglige deltagelse i skolen, og problemerne øges ofte synkront med alderen og skoledagens kompleksitet. Anden forskning har vist positiv udvikling ved at tilbyde fokuselever støtte, vejledning og undervisning i at planlægge og anvende strategier og at dette kan forbedre deres faglige resultater. Vores forskning har vist, at der er stort behov for at tilbyde fokuseleverne støtte og støttende strukturer, der både kan give dem et sammenhængende overblik over hele skoledagen og hjælpe dem til at blive på sporet gennem opgaveløsninger. Du kan læse mere om nogle af de digitale planlægningsredskaber som skolerne har anvendt i arbejdet med fokuseleverne her: