mobilizeme

MobilizeMe (for børn) og Planet (for unge) er redskaber, der kan facilitere omsorgspersoners (lærere, pædagoger, forældre mv.) kommunikation og samarbejde gennem en fælles online kalender, som kan sættes op sammen med eller distribueres til fokuseleven. Kalenderen viser en detaljeret dagsplan i tekst, piktogrammer eller fotos, og fokuseleven finder den på sin iPad eller mobiltelefon, hvor han/hun kan følge planen og løbende markere, hvad der er lavet. Fokuseleverne er glade for den digitale kalender:

Jeg bruger Planet hver dag… Jeg har en alarm, når jeg skal stå op. Jeg har et program over dagen, så jeg kan se, hvad jeg skal gøre. Finde tøj, tage min medicin, lave madpakke, børste tænder, blive færdig og tage af sted til skole… Hvis jeg ikke fik påmindelser (fra kalenderen), ville jeg ikke få lavet mine lektier” (fokuselev, udskolingen).

Lærerne udtaler sig ligeledes positivt om brug af digital kalendre, idet de oplever at fokuseleverne:

   • får bedre forståelse for dagens aktiviteter
   • motiveres bedre for arbejdet
   • arbejder mere effektivt, når tid og belønning er synligt for dem
   • synes mere deltagende og koncentrerede ved opgaverne
   • synes mindre stressede og viser mindre upassende, autistisk adfærd
   • synes mere rolige og overfører mindre uro til kammerater
   • opnår status ved at være den elev, der har styr på tiden
   • Der findes mange andre digitale kalendre - både som app til elevernes mobiltelefoner eller integreret i platforme som Google Apps for Education eller Office 365