Billede mangler

Digitale skabeloner  er et værdifuldt redskab, som kan bidrage til at strukturere opgaveløsninger og øgt fokuselevernes vedholdenhed og mængden af faglige produktioner. Digitale skabeloner kan støtte fokuselever med ringe organisatoriske evner til at præstere på samme niveau, som deres kammerater:

“Jeg har gjort mig erfaringer med skriveskabeloner, da min klasse skulle lave boganmeldelser. Jeg så B. (fokuselev på mellemtrinnet) selvstændigt lave sin opgave og gøre den færdig til tiden. Jeg så han arbejdede systematisk ved hjælp af skabelonen. Det er første gang, jeg har set ham løse en opgave selvstændigt i skolen” (lærer, Skole F).

Skriveskabeloner kan tilbyde fokuseleven en ramme for den opgave, der skal udføres, så denne inddeles i flere afgrænsede underopgaver evt. med små forklarende overgange, tjekbokse mv. Skriveskabelonerne er udarbejdet af lærerne i programmer som Powerpoint/Slides, Word/Doks, BookCreator eller købt i form af apps som fx Skriv & Læs. De lærerproducerede skabeloner kan være skabt til specifikke emner, fx analyse af en bestemt roman eller være mere generelle for en bestemt type opgaver, som eleverne møder jævnligt, fx boganmeldelse, fagbøger, rapporter e.l.

Skabelonerne kan være meget simple, som fx et google dokument med indholdsforslag til fokuseleverne, så de ikke skal starte på et helt blankt dokument, men har noget at vælge mellem. De kan også være mere detaljerede som fx en BookCreator-skabelon med foruddefinerede opgaver til litteraturarbejde med en ungdomsroman: ”Vi indleder med beskrivelse af forløbets mål og stykker siderne sammen så eleverne selv kan skrue op og ned for guidning og stilladseringsniveau. De skriftlige oplæg suppleres flere steder af lyd- og billedoptagelser med instruktioner og forklaringer” (lærer, Skole A).

Lærerne oplever, at skabelonerne kan skabe øget faglighed for fokuseleverne. De kan indlægge faglige begreber, som klassen fokuserer på og sætte dem i spil i elevens refleksioner og reifikationer: “Skabelonen giver fokuseleverne mod på at gå i gang med opgaven og gør dem mere motiverede for opgaven. Skabelonerne er gode for alle – de, der har fagligt overskud, kan bare sprænge rammerne. Det låser ikke nogen, men gavner dem alle” (lærer, Skole F). Skabelonerne kan have forskelligt funktion for fokuseleverne: “For M. handler det om struktur i forhold til indhold, for B. handler det om frygten for det hvide papir. Han har brug for en ramme for at kunne motivere sig til at løse en skriftlig opgave” (ibid.). Lærerne beskriver, at fokuseleverne bliver mere motiverede, tager ansvar, udviser ejerskab og er med i hele opgaven. De fastslår, at det er godt for alle elever pga. det styrede forløb og struktureringen i skabelonen, og giver eksempler på, at skabelonerne har støttet fokuseleverne og givet dem en oplevelse af succes: ”Efter projektugen kunne han fremlægge rigtig flot for hele årgangen“ (ibid.).