Billede mangler

Visualiseringer er vigtige for fokuselever, der er udfordret i forhold til hukommelsen og derfor kan have brug for at kunne “se ting for sig”, som andre elever fint kan håndtere abstrakt eller verbalt. Det kan fx dreje sig om skemaer, oversigtstegninger, billedstøtte, procesdiagrammer mv., som kan støtte elevernes til at overskue skoledagen og dens forskellige aktiviteter og opgaver.

Brug af teknologi gør det nemt for lærerne at udarbejde og distribuere visuelle oversigter til fokuseleverne, som ligeledes nemt vil kunne få adgang til dem online i både skole og hjemme. De kan derfor både være et huskeredskab for eleven i skolen, men også være ’informationsbærer’ for fokuseleven i overgangen mellem skole og hjem.

Visualiseringer skabes nemt ved hjælp af de forskellige redskaber som er nævnt under Produktion og Formidling, værktøjerne fra Skoletube eller i billedbehandlingsprogrammer. Picto Selector og Pixabay tilbyder henholdsvis gratis piktogrammer og billeder, som du frit kan anvende i visualiseringer til eleverne.