book-creator-for-ipad

 

De skoler, der anvender iPads bruger programmet BookCreator som multimodalt skriveredskab for eleverne, hvor lærerne kan lave skabelon-filer, som eleverne arbejder ud fra. Umiddelbart er app nem for eleverne at arbejde med. De kan frit indsætte, bearbejde og placere forskellige medietyper som tekst, billede, grafik, video mv. Distribution af BookCreator skabeloner fra lærere til elever og opgavebesvarelser fra elever til lærere foregår i projektet primært via app’en Showbie.

En skole beskriver deres brug af BookCreator-skabelon til arbejdet med en roman således:


Vi har valgt at opstarte ididakt-projektet ved i første omgang at tænke det ind i et forløb fra de to syvende klassers årsplan i dansk. Dette har holdt os oppe på at tænke i IT-redskaber, der er relevante for både de faglige mål og elevernes behov. 

Vi har valgt at bruge app´en Book Creator i et litteraturarbejde omkring en ungdomsroman. Vi er ved at stykke en BookCreator-bog sammen med forskellige opgaver til teksten. Vi indleder med en beskrivelse af forløbets mål og forsøger at stykke siderne sådan sammen, at eleverne selv kan skrue op og ned for guidningen og stilladseringsniveauet. Flere steder suppleres de skriftlige oplæg af lyd og billedoptagelser med instruktioner og forklaringer. 

De opgaver eleverne skal lave varierer ligeledes mellem skrift-, lyd- og billedproduktioner. Eleverne kan jævnligt vælge, hvilken opgave de vil lave eller hvilken udtryksform, de vil anvende i opgavebesvarelsen.

Med denne BookCreator-bog håber vi, at vores målgruppe i højere grad oplever mestring og derfor kan gå mere selvstændigt og motiveret til værks. Udfordringen lige nu, er at indoperere løbende lærer-elev feedback. Eleverne skal gemme i Showbie, hvorfor vi kan åbne elevernes bøger undervejs og tilføje feedback/kommentarer til refleksion, ulempen er bare, at der så – så vidt vi kan se – lægger sig et nyt dokument i mappen hver gang, og at det tilsyneladende ikke kan lade sig gøre at slette og rydde ud i dem (teknisk udfordring, der løses efterfølgende).
Lærernes evaluering af interventionen:
• Det var til at gå i gang med for alle eleverne
• Det er overskueligt med én information side for side og så arbejde med én ting af gangen
• Afgrænsethed var godt for alle
• Variation af opgaveløsninger virkede rigtig godt
• Vigtigheden af at man kan høre et klip osv. så mange gange som muligt + lærerens hjælp. Det var særlig godt for en af vores fokuselever. En anden ytrede derimod flere gange ønske om at arbejde med papir og blyant
• I arbejdet med en (skabelon til en hel) roman er det vigtigt at have for øje, hvilke delemner, man senere vil arbejde med. Lave et godt forarbejde
• Vi oplevede, at de ikke umiddelbart kastede sig over at arbejde med de anderledes opgaver så som lydklip – måske en usikkerhed over for hinanden (måske usikkerhed over for en ny genre?)
• Arbejdsformen passer bedre til en mere overskuelig og ikke så omfattende tekst (som en roman)
• Ikke optimale rammer (i klasseværelset), når der skulle optages video osv.

book1
book2

Samlet skriver lærerne, at at ”vores udfordrede elever havde meget stor gavn af instruktionsvideoer og enkle skriftlige trin for trin instruktioner. F. eks. vendte A. gentagne gange tilbage til de videoer, der gav hende basal viden om analyse. Det gjorde at hun kunne løse den opgave hun havde fået uden voksen støtte.