imovie-0624

Skolerne anvender app’en iMovie, når eleverne skal producere små filmklip i forbindelse med undervisningen. Her kan de sammensætte videooptagelser og stil-billeder til sammenhængende video-fortællinger. De anvender iMovie på iPad eller deres iPhone, men ville også kunne anvende lignende filmredigeringsprogrammer på Android telefoner eller computer. Selvom app’en er meget simpel at bruge, er det middelbart kun de mest teknologi-sikre lærere, der inddrager og beskriver video som produktionsredskab. Vi kan se, at eleverne nogle gange sættes i gang med filmaktiviteter, hvor lærerne blot spørger: ”Kan I finde ud af det?”. Og hvis eleverne bekræfter det, arbejder de uden lærerens støtte og anvisning. Der synes at være en didaktisk barriere ved manglende teknologisk indsigt.

Nogle skoler bruger aktivt videoer som redskab for elevens hukommelse eller refleksion. En skole skriver således om dette:

I matematik har vi afprøvet, at N skulle forsøge, at optage video på sin ipad, hvor han forklarede, det som han havde arbejdet med og lært i den pågældende time. Vi har lige afsluttet et procent emne, hvor slutevalueringen ikke gik så godt for N. Derfor forsøgte N igen at lære på ny, hvordan man finder en procentdel af et tal ved hjælp af sin lommeregner. De havde haft vikar en del, så jeg havde ikke været opmærksom på, at han ikke havde fanget dette.

Han kunne efter miniundervisninen vise mig, hvordan han gjorde, og han gik på med krum hals for at optage sin video, hvor han ved hjælp af et eksempel filmede på sin i pad, hvordan man kunne taste det ind på lommeregneren. Derefter aftalte vi, at han skulle tage slut evalueringen en ekstra gang, fordi der var et ret stort potentiale, for at forbedre slutevaluerings resultat, hvis man kunne finde ud af, at taste det ind på lommeregneren. Han skulle under retaken af testen se sin video alle de gange, som det var nødvendigt for ham, hvis nu han glemte, hvordan man kunne gøre. På trods af, at han efter miniundervisningen, via flere eksempler, har vist mig, at han godt ved, hvordan man taster det ind på en lommeregner, og på trods af, at han havde sin egen video forklaring til rådighed, så gik retaken af slutevalueringen desværre hverken dårligere eller bedre end den originale slutevaluering for ham.

Dog vil jeg fortsætte med videoerne, tænker jeg. Han fik gå på mod ud af, at lave videoen, og det er også en succes for ham. Normalt ville han fx ikke tage en sådan test igen derhjemme (hvilket var det første udspil, han fik. Dog lavede jeg det om til, at det blev i en matematiktime i stedet, at han tog testen). Men jeg synes, at det er ærgerligt, at det ikke var til at aflæse på det faglige resultat.