creencast

En del skoler begynder at lave små videoinstruktioner til elever, hvor lærerne forklarer eleverne, hvordan de skal løse en opgave eller hvordan eksempelvis deres drev er indrettet. Disse videoer optages ofte med en skærmoptager, hvor lærerens aktiviteter på en computer optages sammen med lærerens forklaring af det, han gør. På Skoletube findes redskaberne ScreenCast til pc og Mac eller ScreenCastify til Chromebooks.

En skole skriver fx således om deres brug af skærmoptagelser til eleverne:

  • I 4. klasse har vi nu afprøvet screencastify 2 gange i forbindelse med undervisning i dansk. Eleverne har fået en mappe i deres Google drev med navnet “lyd på” – Her har de lyd/skærmoptagelser til dagens undervisning. Tanker og mål med Screencastify: At de elever som ikke kan modtage en kollektiv besked (2 fokuselever) i nogen grad kan selvstændig gøres via Screencastify. Tanken er ikke flipped classroom, men at jeg stadig giver instruktioner i timen med plads til gennemgang af fagligt stof, spørgsmål og dialog om det, vi skal arbejde med. Målet er at de elever, som efterfølgende så alligevel ikke kan huske, hvad det nu var de skulle – kan gå ind på screencastify og lytte igen. Hypotese: Dette må kunne frigive lærertid og selvstændiggøre disse elever i nogen grad.
  • Den første gang forklarede jeg dagens opgave til eleverne. Herefter viste jeg dem mappen med Screencastify. Vi hørte den sammen (forklaring med dagens opgave) og herefter var meningen, at eleverne selv kunne tilgå den. De brugte det ikke aktivt, men synes det var sjovt at høre. Vi manglede høretelefoner…
  • Anden gang havde jeg forberedt 2 lydoptagelser (ca. 40 sekunder og ca. 1 minuts varighed) med instruktioner til dagens opgaver. Denne gang havde mange elever skaffet høretelefoner i deres elektroniske penalhus, og jeg oplevede 8 elever, som brugte optagelserne aktivt. Den første handlede om, hvordan de skulle aflevere 2 produkter i deres afleveringsmappe (googledrev) og den anden om den skriveøvelse, de skulle begynde på efter de havde afleveret produkterne. Mange brugte især optagelsen til “hvordan var det nu man skulle aflevere i den der mappe….”
  • Evaluering: Jeg oplevede, at jeg ikke skulle gå rundt og forklare i så høj grad som normalt. De var gode til at hjælpe hinanden med at sætte lydoptagelser i gang. Jeg nåede at registrere at 3 elever hørte optagelserne flere gange (ingen af fokuseleverne). Jeg vil gøre mig flere erfaringer, når vi skal arbejde med eventyr fra uge 43.
  • Jeg tænker p.t. ikke screencastify som hjemmearbejde men mere som “lærerens hjælper” i klasseværelset Jeg vil, at det skal være et redskab, som alle klassens elever kan drage nytte af. Jeg er meget opmærksom på, at når den bruges til at give instruktioner, skal optagelserne være meget korte og tydelige. En kæmpe hjælp ville være, hvis lydoptagelserne kunne sættes ind i Meebook. Så kunne de knyttes til forløbene, vi laver også. Det er svært, hvis eleverne skal have for mange programmer åbne samtidig, når de arbejder.

En anden skole finder det for tidskrævende at skulle lave disse skærmoptagelser i deres forberedelsestid. De opfinder en løsning, hvor en af eleverne i klassen optager dagens tavleinstruktion på en iPad og uploader filmen til en klassekanal på Skoletube, så snart lærergennemgangen er slut. Tanken er så, at eleverne kan vende tilbage til sidde videoer, hvis de ikke kan huske det, der er blevet forklaret vedrørende dagens arbejde. Lærerne evaluerer denne praksis således:

  • S: brugte videoklippene 2 gange i denne uge og gik i gang efterfølgende. Skulle dog stadig have en smule hjælp, men blev lidt mere selvhjulpen. Hun sagde selv at det hjalp hende.
  • J: kunne ikke logge på og kom aldrig ind og se videoklippet. Han blev forstyrret og forstyrrede andre elever og kom aldrig rigtig i gang med opgaven.
  • A: brugte videoklip 1 gang, hvor han kom hurtigere i gang. Det var et videoklip jeg havde optaget på forhånd, så han sad faktisk og så det på skoletube, mens jeg gennemgik det på tavlen. Jeg Reflekterer over om jeg i nogle sammenhænge kan bruge denne strategi – at han og evt. andre kan se klippet uden for klassen i ro i stedet for at følge klassegennemgangen, men den er jeg ikke færdig med at overveje.

Andre elever i klassen: 5 andre elever i klassen brugte videoklip, hvor 2 af dem kunne bruge dem og gå i gang uden mere voksenhjælp, hvilket frigav lidt mere tid til at jeg kunne hjælpe andre elever.