worddocs

Tekstbehandlingsprogrammer som Word og Doks og præsentationsprogrammer som Powerpoint og Slides er så udbredte og almindelige, at lærere og elever sjældent beskriver brugen af dem som særlige interventioner. De nævner måske kort, at de indgår i forskellige aktiviteter, men uden videre fokus på hvordan. Dog beskrives, at det er bedre for fokuseleverne at skrive på computer end på papir, fordi teksten bliver mere læsbart og de kan automatisk få hjælp til stavningen. Læsbarheden gør det muligt for lærerne at give eleverne feedback. På alle trin har lærerne arbejdet med skabeloner i enten tekstbehandlingsprogrammer (Word/Doks) eller i præsentationsprogrammer (Powerpoints/Slides).

Præsentationsprogrammerne er opdelt i en række dias, som kan visualisere de forskellige trin i en opgave. Det er umiddelbart også nemmere for eleverne at styre grafikken og have særlige felter at skrive i. De kan på et skærmbillede overskue hele siden og skal ikke scrolle op/ned for at se helheden. Navigationen mellem de enkelte dias er også mere overskuelig en siderne i tekstbehandlingsprogrammerne. Billeder, der tilbyder fokuseleverne hukommmelsesstøtte, og stor tekststørrelse, der grafiks får selv mindre tekststykker til at udgøre en passende helhed på siden, kan bidrage til større oplevelse af succes hos fokuseleverne. De kompenserende læse- og skriveteknologier i præsentationsprogrammer fungerer derimod bedst i tekstbehandlingsprogrammerne.

Disse programmer rummer en række indbyggede funktioner, som kunne være en hjælp for fokuseleverne – som fx synonymordbog (til ideer og sprog-/begrebsudvikling), dannelse af automatisk indholdsfortegnelse og referencer, billed-, grafik- og videoredigering mv. men det er meget forskelligt, hvorvidt lærere og elever synes at have kendskab til disse funktioner. Trods stor udbredelse af programmerne forekommer anvendelsen at være på et meget simpelt niveau.